Hopp til hovedinnhold
Artikkel

NorthConnect kobler vindkraft og vannkraft

Omleggingen til et fornybart energisystem gjør at kraftproduksjonen blir mer avhengig av vær og vind på tvers av landegrenser. Norge er i en særstilling og kan øke sin verdi av vannkraft ved å balansere ut store deler av vindkraftproduksjonen i Skottland

Publisert 16.05.2019

Utenlandskabler og fleksibilitet

EU's plan for å nå Parismålsetningen innen 2050, er fundamental omlegging til et fornybart energisystem. Kostnadene for fornybar utgjør ikke lenger et problem. Fornybar er allerede billigere enn ny kull og gass. Utfordringen er tempoet i omstillingen og det å balansere ut store mengder variabel vind og sol- slik at det til enhver tid kan dekke forbruket.

For å få til dette må kraftnettet styrkes. Kraftproduksjonen vil variere med værmønstre, og fraktes over store avstander dit forbruket er. Den norske vannkraften er i en særstilling i Europa fordi vi kan lagre energi i våre vannmagasiner. Vannkraften egner seg perfekt for utenlandskabler som kan kobles til vindkraftdominerte systemer som Skottland og UK. Skottland's fornybar produksjon utgjorde i 2018 75% av forbruket, og er avhengig av kraftutveksling i vindstille perioder. Til gjengjeld vil fornybar levere til svært lave priser i perioder med overskudd.

Figuren under illustrerer en uke med kraftpriser mellom vannkraft (blått) og vindkraft (grønt). Det norske vannkraftsystemet har jevne priser, fordi man vannmagasinene kan jevne ut produksjon over tid, mens kraftprisen i et vindkraftdominert system varierer med tilgangen på vind. I vindstille perioder er prisen lav, og Norge kan eksportere vannkraft, mens i vindfulle perioder kan vi importere billig vindkraft.

Figuren viser også at på slutten av uka (i helgen), når forbruket er lavt og vindkraftproduksjonen er høy, kan man oppnå negative priser. Man får altså betalt for å importere vindkraft!

Figur 1: Kraftutveksling mellom Norge og vindkraftbaserte system

Utenlandskabelen til Skottland er ikke avhengig av høyere kraftpriser i Skottland for å være lønnsom. Den er avhengig av prisforskjeller time for time mellom to fundamentalt forskjellige kraftsystemer - vindkraft versus vannkraftdominert

I Storbritannia er Skottland et foregangseksempel for omstillingen til lavutslippsamfunnet. Innenfor EU er Storbritannia et foregangsland i å nå Parismålene. Skottland gir et frempek på hvordan fremtidens europeiske kraftsystem vil se ut: Høy andel fornybar, sterke utenlandsforbindelser og fleksibilitet i forbruk.

  1. Fornybar utgjorde i 2018 75% av Skottlands kraftforbruk. Med en såpass høy andel fornybar følger også nye utfordringer. I 2018 måtte 1.4 TWh vindkraft stenges ned på grunn av manglende eksportkapasitet ifølge Renewable Energy Foundation. Til sammenligning vil Hydros nye pilotanlegg på Karmøy bruke 0.9 TWh. NorthConnect kan periodevis importere vindkraft til svært lave kostnader, samtidig som det tilrettelegger for økt andel fornybar i Skottland.