Hopp til hovedinnhold

Et lønnsomt prosjekt som bidrar til offentlig velferd

Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å bygge NorthConnect er anslått til å være om lag ti milliarder kroner. Fordi NorthConnect og norsk kraftproduksjon har offentlige eiere er dette verdier som bidrar til offentlig velferd som nye skoler, barnehager og eldreomsorg.

Møt eierne

47 norske kommuner går inn for å bygge NorthConnect, og kan dermed bidra til å kutte 2 millioner tonn CO2 årlig. Det er like mye som utslippene fra 1 million personbiler hvert eneste år. Kommunene har eierandeler i Lyse, Agder Energi eller Hafslund E-CO. Her forteller noen av ordførerne og rådmennene hvorfor eierskapet i kraftselskapene er så viktig.

Per Kristian Vareide
Foto: Privat

"Det er en bitteliten del av Lyse i alt det vi gjør her i Stavanger"

Per Kristian Vareide, rådmann.

Bodil Sivertsen

"Utbyttet fra Lyse finansierer lønna til rundt 130 lærere eller 120 sykepleiere i et år"

Bodil Sivertsen, rådmann.

Harald Furre
Foto: Fra Harald Furres Facebook-side

"Agder Energi er viktig fordi det gir byen mange høykompetanse-arbeidsplasser"

Harald Furre, ordfører.

"Det viktigste med Lyse er at vi har stabile kraftleveranser"

Jonas Skrettingland, ordfører.

Spørsmål og svar

 • Hva er NorthConnect?

  NorthConnect er en kraftkabel mellom Norge og Storbritannia for utveksling av fornybar vann- og vindkraft. NorthConnect skal bygges mellom Simadalen i Hardanger og Longhaven Bay ved Peterhead i Skottland.

 • Hvem eier NorthConnect?

  NorthConnect eies av: Lyse, Agder Energi, Hafslund E-CO og Vattenfall. Alle selskapene er offentlig eid. Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO eies av 47 kommuner i Rogaland og Agder, samt Oslo kommune. I tillegg har den norske staten en eierandel i Agder Energi gjennom Statkraft. Vattenfall er et energiselskap eid av den svenske stat.

 • Hvorfor vil dere bygge NorthConnect?

  Vi ønsker å bygge NorthConnect fordi det er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt med en stor positiv klimaeffekt. Med NorthConncet kan vi importere vindkraft fra Skottland når det blåser mye der. Motsatt kan vi sende norsk vannkraft til Skottland når de har lite vind og behov for fleksibel og fornybar balansekraft.

 • Hva mener dere med at NorthConnect er et lønnsomt klimatiltak?

  NorthConnect er et av de mest effektive klimatiltakene Norge kan gjennomføre. NorthConnect kan bidra med å redusere utslipp av klimagasser på britisk side med om lag to millioner tonn CO2 per år ved at norsk vannkraft erstatter deres gasskraft. Det tilsvarer utslippene fra én million personbiler per år.

  Samtidig er NorthConnect et svært samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Vårt anslag tilsier at kraftkabelen vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på om lag ti milliarder kroner i Norge. Siden NorthConnect er eid av offentlige kraftselskap, er dette en gevinst som vi alle vil nyte godt av.

 • Hvem tjener på at vi bygger NorthConnect?

  NorthConnect eies av Hafslund E-CO, Agder Energi, Lyse og Vattenfall, som igjen er eid av flere titalls norske kommuner, samt den norske og svenske staten. Det betyr at alt overskudd fra NorthConnect går tilbake til de kommunale og offentlige eierne – i praksis deg og meg.

  I tillegg er NorthConnect et meget effektivt klimatiltak som vil bidra til å redusere utslippene i Storbritannia med to millioner tonn CO2, like mye som det en million personbiler slipper ut. Tiltak som begrenser global oppvarming er noe vi alle tjener på.

Flere spørsmål