Hopp til hovedinnhold
NorthConnect

Vi forener fornybar energi til det beste for klimaet og vår felles velferd

NorthConnects inntekter sikrer velferdsgoder

Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å bygge NorthConnect er anslått til å være mellom ti og 27 milliarder kroner. Fordi NorthConnect og norsk kraftproduksjon har offentlige eiere er dette verdier som bidrar til å sikre innbyggerne velferdsgoder som nye skoler, gode barnehager og trygg eldreomsorg.

Møt eierne

47 norske kommuner løfter i flokk når de går inn for byggingen av NorthConnect. Kommunene har eierandeler i Lyse, Agder Energi eller ECO. Her forteller noen av ordførerne og rådmennene hvorfor eierskapet i kraftselskapene er så viktige for kommunene.

Per Kristian Vareide
Foto: Privat

"Det er en bitteliten del av Lyse i alt det vi gjør her i Stavanger"

Per Kristian Vareide, rådmann.

Bodil Sivertsen

"Utbyttet fra Lyse finansierer lønna til rundt 130 lærere eller 120 sykepleiere i et år"

Bodil Sivertsen, rådmann.

Harald Furre
Foto: Fra Harald Furres Facebook-side

"Agder Energi er viktig fordi det gir byen mange høykompetanse-arbeidsplasser"

Harald Furre, ordfører.

"Det viktigste med Lyse er at vi har stabile kraftleveranser"

Jonas Skrettingland, ordfører.

Spørsmål og svar

 • Hva er NorthConnect?

  NorthConnect er en kraftforbindelse mellom Norge og Storbritannia for utveksling av fornybar vann- og vindkraft.

 • Hvorfor vil dere bygge NorthConnect?

  Vi ønsker å bygge NorthConnect for å legge til rette for mer fornybar energiproduksjon og for at overskuddskraft fra Norge tas i bruk for å sikre inntekter til vår felles velferd.

  Norge har et stort og økende kraftoverskudd. Aller størst er kraftoverskuddet i den regionen som NorthConnect-forbindelsen er planlagt lagt i Hordaland. I denne kraftregionen produseres det dobbelt så mye kraft som det forbrukes. På skotsk side er det mye vindkraft. Vindkraft kan ikke lagres, slik at når vinden løyer, trenger kraftmarkedet i Skottland tilførsel av annen energi som hurtig kan slås på og av. Vannkraften har denne evnen. Vannkraft kan lagres – og den kan slås raskt på og av. Når det blåser lite på skotsk side, kan NorthConnect sørge for tilførsel av norsk vannkraften. Når det blåser mye, kan Norge kjøpe billig vindkraft fra Skottland og lagre vannkraften til prisene og etterspørselen øker. På denne måten sikres både Norge og Skottland stabil, billig og fornybar kraft.

  NorthConnect vil også bidra et renere miljø. NorthConnect vil redusere klimagassutslippene med to millioner tonn CO2. Det tilsvarer utslippene fra omtrent én million personbiler.

  For samfunnete er NorthConnect den mest lønnsomme kraftutvekslingen som noensinne har blitt vurdert i Norge. Kraftutvekslingen er anslått å gi en samfunnsøkonomisk gevinst på minst 14 milliarder kroner, bare i Norge. Siden NorthConnect er eid av offentlige kraftselskap, vil merinntektene NorthConnect fører til gå til skole, barnehage og eldreomsorg.

 • Hvem tjener på at vi bygger NorthConnect?

  Du og jeg, og klimaet. NorthConnect er et offentlig eid selskap. Bak NorthConnect står fire kraftselskap som er eid av norske kommuner, samt den norske og svenske staten.

  NorthConnect er beregnet å gi ha en samfunnsøkonomisk gevinst minst 10 milliarder kroner, i beste fall opp mot 27 milliarder kroner, på norsk side. Dette er en gevinst som de offentlige eierne av NorthConnect og av norsk kraftproduksjon vil føre tilbake til samfunnet i form av utbytte, skatt og avgifter.

  Klimaet vil også tjene på byggingen av NorthConnect. Klimagevinsten er stor. Kraftutekslingen vil bidra til kutt i klimagassutslipp som tilsvarer fem prosent av Norges samlede utslipp i dag.

 • Hvem eier NorthConnect?

  NorthConnect eies av deg og meg – det vil si av de fire offentlig eide kraftselskapene Lyse, Agder Energi, E-CO og Vattenfall. De fire kraftselskapene er eid av 47 kommuner i Sør-Rogaland og i Agder, samt av Oslo kommune. I tillegg har den norske og svenske Staten eierandeler gjennom henholdsvis Agder Energi (indirekte via Statkraft) og Vattenfall.

 • Hvilke konsekvenser får NorthConnect for norske forbrukere?

  Den vil øke strømregningen med omtrent en hundrelapp per husholdning i året. Våre analyser viser at strømkostnadene for en husholdning vil øke med mellom 100 til 200 kroner i året, avhengig av hvor mye strøm de benytter. På den annen side vil utbyggingen av NorthConnect føre til redusert nettleie, så den årlige ekstrautgiften for en norsk husholdning vil være en hundrelapp.

  På lengre sikt vil den storstilte utbyggingen av vind- og solkraft i Europa føre til lavere kraftpriser, noe som alle kraftforbrukere - både private husholdninger og bedrifter – vil få glede av.

  I tillegg NorthConnect bidra til et renere klima. Den vil bidra til reduksjon av to millioner tonn CO2 i året. Det tilsvarer like mye klimagassutslipp som det en million personbiler står for, eller fem prosent av Norges samlede klimagassutslipp.

Flere spørsmål