Hopp til hovedinnhold
Hvorfor

NorthConnect vil bidra med milliardinntekter til offentlig velferd.

Som et kommunalt og statlig eid prosjekt gjennom Hafslund E-CO, Lyse, Agder Energi og Vattenfall, vil NorthConnect bidra til det offentlig gjennom skatter, avgifter og utbytte.

NorthConnect er et lønnsomt klimatiltak

NorthConnect er et meget lønnsomt kraftutvekslingsprosjekt og klimatiltak. Den samfunnsøkonomiske nytten ved å bygge ut NorthConnect er anslått til å være på om lag ti milliarder kroner. Disse inntektene kommer i første omgang offentlig eide kraftselskaper til gode, men som tilbakeføres til deg og meg gjennom skatter og utbytter. Inntektene vil bidra til velferdsgoder som skoler, barnehager og eldreomsorg.

NorthConnect bidrar til offentlig velferd

Det er viktig å forvalte vannkraften vår på best mulig måte. Med NorthConnect sikrer vi at inntektene fra norsk vannkraft havner i Norge, og ikke i tredjeland som fungerer som transittland for norsk kraft. Både Danmark og Nederland planlegger nemlig utbygging av kraftkabler til Storbritannia. Dersom kraftkabelen NorthConnect ikke bygges nå eller utsettes noen år, risikerer vi at norsk vannkraft blir solgt til Storbritannia via Danmark og Nederland. Da vil størstedelen av inntektene fra den norske vannkraften tilfalle transittlandene – som Danmark og Nederland – og ikke Norge.

Med NorthConnect sikrer vi at inntektene fra norsk vannkraft tilfaller offentlig velferd i Norge.

Fornybar energi

Norge og Europa trenger mer fornybar energi.
Les mer

Klima

NorthConnect kan kutte 2 millioner tonn CO2 årlig.
Les mer