Hopp til hovedinnhold
Hvorfor

NorthConnect vil bidra med milliardinntekter til det offentlige slik at de kan finansiere trygge kommunale velferdsgoder.

Allerede i dag er kraftbransjen en viktig bidragsyter til norsk velferd. Kraftbransjen er Norges største fastlandsnæring og sysselsetter rundt 20.000 personer. Kraftbransjen bidrar med rundt 50 milliarder til til sine offentlige eiere og vertskommuner gjennom skatter, avgifter og utbytte. Utbyggingen av kraftkabelen NorthConnect vil bidra til et enda høyere bidrag til det offentlige.

NorthConnect er det mest lønnsomme kraftutvekslingsprosjektet

NorthConnect er det mest lønnsomme kraftutvekslingsprosjektet som er under planlegging. Den samfunnsøkonomiske nytten ved å bygge ut NorthConnect er anslått til å være på mellom ti og 27 milliarder kroner. Disse inntektene kommer i første omgang offentlig eide kraftselskap til gode, men som tilbakeføres til deg og meg gjennom skatter og utbytter. Inntektene vil bidra til velferdsgoder som nye skoler, trygge barnehager og god eldreomsorg.


Kraftkabelen NorthConnect sikrer at inntektene fra norsk vannkraft tilfaller det offentlige til felles velferd

Et annet viktig poeng er at inntektene fra norsk vannkraft skal havne i Norge, og ikke i tredjeland som fungerer som transittland for norsk kraft. Både Danmark og Nederland planlegger nemlig utbygging av kraftkabler til Storbritannia. Dersom kraftkabelen NorthConnect ikke bygges nå eller utsettes noen år, risikerer vi at norsk vannkraft blir solgt til Storbritannia via Danmark og Nederland. Da vil størstedelen av inntektene fra den norske vannkraften tilfalle transittlandene – som Danmark og Nederland – og ikke Norge.

Da forvalter vi ikke vår felles vannkraft på best mulig måte. Vi må ta vare på verdiene fra den norske vannkraften, og ikke gi den bort til transittland. Vi må sikre at vi forvalter norsk vannkraft på en slik måte at avkastningen havner i Norge, og ikke hos andre land.

Med NorthConnect sikrer vi at inntektene fra norsk vannkraft tilfaller det offentlige til felles velferd.

Fornybar energi

Norsk vannkraft kan bli en hurtiglader i det europeiske lavutslippssamfunnet.
Les mer

Klima

NorthConnect bidrar til å kutte like mye i farlige klimagassutslipp som det én million personbiler slipper ut.
Les mer