Hopp til hovedinnhold

Hva er NorthConnect?

NorthConnect er en planlagt kraftkabel for utveksling av fornybar kraft mellom Norge og Skottland.

Velferd
10 milliarder kroner
Kutter utslipp
2 millioner tonn CO2 årlig
Fornybar
Utveksler vind- og vannkraft
Offentlig
Eies av kommuner og stat

Verden trenger mer fornybar kraft for å begrense klimaendringene og nå viktige klimamål. NorthConnect er en kraftkabel som kan kutte 2 millioner tonn CO2 årlig – like mye som det én million personbiler slipper ut.

Kraftkabelen skal frakte ren, fornybar kraft mellom Simadalen i Hardanger og Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland. Storbritannia har høye klimaambisjoner og mye vindkraft og solkraft, men mangler stabil, fornybar kraft når det ikke blåser og sola ikke skinner. Med NorthConnect blir det enklere for Storbritannia å fase ut fossil kraft og i stedet gå mot en fullstendig omlegging til fornybar kraftproduksjon. Slik bidrar NorthConnect til det grønne skiftet i Storbritannia.

Verden trenger mer fornybar kraft for å begrense klimaendringene.

Vi planlegger å bygge NorthConnect fra det området i Norge som har størst overskudd av vannkraft. Ved å utnytte fleksibiliteten i vannkraften kan den spille en ny og enda mer lønnsom rolle i et større kraftsystem med mye vind, som det Storbritannia har. Slik bidrar NorthConnect, som et offentlig eid prosjekt, til fremtidige inntekter til kommuner og stat. Denne gevinsten er på om lag 10 milliarder kroner. Det er et viktig bidrag til skole, helse og eldreomsorg.

Samtidig vil NorthConnect bidra til å bygge det fornybare kraftsystemet sammen. På tvers av energiformer og på tvers av landegrenser, og mot samme klimamål.

Derfor sier vi at NorthConnect er et lønnsomt klimatiltak.


Fakta om NorthConnect:

  • Tilkobling i Simadalen i Eidfjord kommune
  • 665 kilometer kabel
  • Kutter 2 millioner tonn CO2 i året
  • Kapasitet 1400 MW
  • Investering på om lag 1,7 milliarder euro
  • Planlagt idriftsettelse i 2024
  • Eiere er de kommunale kraftselskapene Agder Energi, Hafslund E-CO, Lyse og Vattenfall som er eid av den svenske stat
  • Anslått samfunnsøkonomisk nytte på om lag ti milliarder kroner

Hvor og når

Hvor og når planlegges NorthConnect?
Les mer

Regulatorisk informasjon

Les mer

Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om NorthConnect
Les mer

Eiere

Fire offentlige kraftselskap eier NorthConnect.
Les mer