Hopp til hovedinnhold

Hva er NorthConnect?

NorthConnect er en kraftkabel mellom Norge og Skottland som skal utveksle fornybar vannkraft og vindkraft mellom de to landene.

Velferd
10-27 mrd kroner
Grønn
Reduserer utslipp
Vannkraft
Blir mer verdt
Offentlig
Eies av kommuner og stat

Verden trenger mer fornybar kraft for å begrense klimaendringene. NorthConnect vil bidra til reduserte klimautslipp ved å legge til rette for utveksling av ren vann- og vindkraft mellom Norge og Skottland.

NorthConnect er en kraftkabel som skal frakte ren, fornybar vannkraft fra Simadalen i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland. Kraftkabelen muliggjør økt norsk verdiskapning av vannkraft og bidrar til omleggingen til fornybar kraftproduksjon i Storbritannia

"Verden trenger mer fornybar kraft for å begrense klimaendringene."

NorthConnect skal bygges fra det området i Norge som har størst overskudd av elektrisk kraft. På den andre siden av Nordsjøen, i Skottland, planlegges det bygging av store vindmølleparker.

I Nordsjøen kan det blåse hardt flere dager i strekk. Det kan også være vindstille i flere dager. Når vinden løyer, vil kraftkabelen NorthConnect kunne forsyne Skottland med ren, fornybar vannkraft. Den rene vannkraften vil erstatte, forurensende kull- og gasskraft i Storbritannia. På denne måten vil NorthConnect bidra til å redusere utslippet av farlige klimagasser.

Samtidig sikrer NorthConnect at Norge får betalt for den kraften som vi ikke trenger selv. Med NorthConnect vil overskuddskraften i stedet bli solgt til Storbritannia. Slik bidrar NorthConnect til inntekter til kommunene som eier kraftselskapene og staten som henter store skatteinntekter fra kraft. Det er penger som går til skole, helse og eldreomsorg.

Fakta om NorthConnect:

  • Tilkobling i Simadalen i Eidfjord kommune
  • 665 kilometer kabel
  • Kapasitet 1400 MW
  • Investering på om lag 1,7 milliarder Euro
  • Planlagt idriftsettelse er i 2023/2024
  • Eiere er de kommunale kraftselskapene Agder Energi, Hafslund E-CO, Lyse og Vattenfall som er eid av den svenske stat.

Hvor og når

Hvor og når planlegges NorthConnect?
Les mer

Regulatorisk informasjon

Les mer

Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om NorthConnect
Les mer

Eiere

Fire offentlige kraftselskap eier NorthConnect.
Les mer