Hopp til hovedinnhold

Hvorfor NorthConnect?

For å bremse klimaendringene og nå viktige klimamål er det nødvendig å bytte ut fossile energikilder med fornybare. NorthConnect bidrar til å gjøre overgangen til fornybarsamfunnet mulig.

Klimaendringene medfører en fundamental endring av energisystemet i Europa, der flere land legger om fra fossile til fornybare energikilder- hovedsakelig vind- og solkraft. Det betyr at de i mye større grad blir avhengig av fleksible kraftkilder når sola ikke skinner og vinden ikke blåser. Slik kan norsk vannkraft få en ny rolle i å balansere kraftsystemene. Det kan gi milliarder til norsk velferd og redusere farlige klimautslipp. Forutsetningen er at vi har kraftkabler til de mest attraktive markedene, som for eksempel Skottland.

NorthConnect er en slik kraftkabel.

Norge og Sverige vil i løpet av kort tid få store mengder ny vindkraft, i tillegg til vannkraften vi allerede har. Selv om vi legger til grunn omfattende elektrifisering og vekst i industriforbruket står vi ovenfor et stort kraftoverskudd som også gir rom for kraftutveksling med andre land.

Norge har 50 prosent av lagringskapasiteten for vannkraft i Europa, og kan spille en ny og lønnsom rolle i et større energisystem. NorthConnect knytter sammen det norske og britiske kraftsystemet og gjør det mulig å bruke overskuddskraft til å skape store inntekter for Norge. Samtidig kutter vi 2 millioner tonn CO2 årlig i Storbritannia – like mye som èn million personbiler slipper ut hvert år.

Samtidig har Skottland bygd ut svært store mengder vindkraft. I perioder når det blåser mye har ikke skottene kapasitet i nettet til å sende denne kraften videre til England. Det betyr at Norge kan importere skotsk vindkraft til særdeles konkurransedyktige priser.

Fornybar energi

Norge og Europa trenger mer fornybar energi.
Les mer

Klima

NorthConnect kan kutte 2 millioner tonn CO2 årlig.
Les mer

Velferd

NorthConnect vil bidra med milliardinntekter til offentlig velferd.
Les mer