Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

August 2022

PRE-ENABLING WORKS – TEMPORARY PATH CLOSURE/DIVERSION

Nicol of Skene, on behalf of NorthConnect, is undertaking pre-enabling early works and will require to close and divert a section of the core path in the south-west corner of the Fourfields site. The Works impacting the path are scheduled to begin on 12thSeptember 2022 and take up to 7 weeks.

The map below shows the section of path to be closed and the alternative route. Please familiarise yourself with the diversion and take extra care when walking near the areas of construction. We apologise for any inconvenience caused.

Site working times and hours of operation are as follows:

  • 07:00 to 19:00 Monday to Friday
  • 07:00 to 13:00 on Saturdays

Deliveries to the site will not take place between 19:00 and 07:00 hours

For further information or queries, please contact:

Fiona Milligan, Communications Manager

Tel: 07825 744712

Email: fiona.milligan@northconnect.no

Desember 2021

April 2020

Alle tjener på et internasjonalt kraftmarked

"Handel med fornybar energi bør være like naturlig for Norge som handel med laks, olje og gass. Det gir oss flere bein å stå på i en fremtid med fallende oljeinntekter," skriver Knut Kroepelien og Eimund Nygaard i Stavanger Aftenblad 07.april.

Mars 2020

Flere kraftkabler støtter fornybart kraftsystem

I Europa foregår det nå storstilt utbygging av fornybar energi. Det er gode nyheter, for når vi skal kutte klimagassutslipp ved å elektrifisere sektor etter sektor i samfunnet, er rikelig tilgang til fornybar strøm avgjørende, skriver Christian Rynning-Tønnesen.

«Samarbeid mellom land og bygging av kraftkabler bidrar til at Europa klarer overgangen fra fossil til fornybar kraft raskere og rimeligere.»

-Skal vi begrense den globale oppvarmingen, så må redusere utslippene fra fossil energi. Det må vi helst gjøre raskt, sier professor Torjus Bolkesjø, en av Norges fremste forskere på utvikling av fornybare kraftmarkeder. Ifølge Bolkesjø er kraftkabler mellom land et viktig tiltak for at Europa skal klare å utvikle et klimavennlig kraftsystem fort nok.

Februar 2020

Lavere strømpris, også med NorthConnect

Politikerne kan si nei til et lønnsomt klimatiltak fordi de frykter høyere strømpriser. Men både ledende analysemiljøer og kraftbørsen viser at norske strømpriser vil bli betydelig lavere framover.

Ja til lønnsomme klimaløsninger

"Skal verden lykkes med å nå de ambisiøse klimamålene i Parisavtalen bør vi ikke si nei til lønnsomme klimaløsninger", skriver Julie Wedege, ansvarlig for politikk, eierskap og klima i Statkraft, i Nationen 11.februar.

Longhaven Bay

Det finnes alltid en unnskyldning

"Selv de enkleste klimatiltak lar seg stoppe i Norge, bare noen roper høyt nok," skriver Andreas Slettholm, kommentator i Aftenposten 7.februar.

Krøll med kabel, krøll for klima

"Klimaet er kjempeviktig. Men ikke så viktig som strømprisen. Hilsen Arbeiderpartiet", skriver Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv 07.februar.

— Slik er klimaregnskapet

NorthConnect bidrar til å redusere CO2-utslippene med to millioner tonn i året. Det tilsvarer like mye som det årlige utslippet fra én million personbiler. Klaus Vogstad i NorthConnect forklarer hvordan klimaeffekten er beregnet.

Januar 2020

Uklok kamp mot strømmen

Skal Europa bli fornybart, er et vel- fungerende inter­nasjonalt strøm­marked en forut­setning, skriver Aftenposten på lederplass 24.januar.

Desember 2019

Villedende fra Marit Arnstad om Acer

Marit Arnstad, Senterpartiets parlamentariske leder, taler mot bedre vitende når hun hevder at EUs fjerde energimarkedspakke inneholder en klausul som binder land til å bygge ut utvekslingskabler.

Viddalsdammen

Klimakrise og norske strømprisen

Klimakrisen er vår tids største utfordring. NorthConnect kan kutte 2 millioner tonn CO2-utslipp årlig, og er et av de mest effektive klimatiltakene norske politikere kan vedta. Likevel preges debatten av norske strømpriser.

"Alt var bedre før"

"Kabelmotstanden er en kamp mot distriktene, kraftselskapene, klimaet og kommunene - og mot nye arbeidsplasser. Se bare hvilke muligheter fremtiden kan gi i en kommune som Bindal," skriver Terje Breivik, parlamentarisk leder i Venstre, og Jon Gunnes, stortingsrepresentant Venstre, i et innlegg i DN.

NorthConnect-kabelen bør få konsesjon

"NorthConnect-kabelen bør få konsesjon", skriver Energi Norge etter at NVE overleverte sin vurdering av kabelen til Olje- og energidepartementet 10. desember.

Kraft til de som har mest fra før

"Ola og Kari Nordmann eier norske kraftverk. Skal vi selge strømmen billig, skal grunnen være god," skriver Hans Bårdsgård, kommentator i Nationen, 12. desember.

Undersjøisk kabel i vinden

"Vi er overbevist om at fordelene med ytterligere en kabel til Europa er større enn den potensielle nedsiden som økt kraftpris vil utgjøre. Konsekvenser for industrien bør avdempes med aktiv industripolitikk," skriver Dagsavisen om NorthConnect på lederplass.

Kraftkabelen burde fått ein sjanse

"NorthConnect er bra for både klimaet og Norge," skriver Bergens Tidende på lederplass, og foreslår flere gode kompromisser for å få til et lønnsomt klimatiltak.

Klimafiendtlig kabelpopulisme

Man skulle tro alle i vår tid ville applaudere et klimaløft for millioner av mennesker. At større verdiskaping i en av Norges viktigste næringer ville få entusiastisk støtte fra et samlet storting, skriver Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Klimakalender

Det haster med å løse klimakrisen, og vi kan ikke vente med gode klimatiltak hvis vi skal nå målene i Parisavtalen. Siden adventstiden er ventetid, spurte vi 24 utålmodige klimaforkjempere hva de ønsker seg aller mest til jul.

November 2019

Senterpartiets kraftforvirring

Senterpartiet villeder bevisst når de kaller NorthConnect en ren eksportkabel. Kraften vil flyte begge veier, skriver Asbjørn Høivik, Spesialrådgiver Kraftsystemer i NorthConnect, og Tommy Løvstad, Leder Prosjektutvikling i NorthConnect, i en kronikk først publisert i Nationen.

«Klima og industri, vi må lykkes med begge deler»

- Vi er ikke i en situasjon der vi har mulighet til å tenke enten eller. Det haster med å løse klimakrisa, og industrien er en del av løsningen. Derfor må vi spørre oss selv hva vi må gjøre for å lykkes med begge deler, og kraftutveksling er en viktig del av svaret.

Oktober 2019

— NorthConnect er en lønnsom klimakabel

Halvannet år er gått siden ACER-saken sto på som verst, og NorthConnect venter fortsatt på myndighetenes behandling av konsesjonssøknaden. Vi tok en prat med Martin Reinholdsson - daglig leder i NorthConnect.

Mai 2019

Fordelen med utenlandskabler

Utenlandskabler kobler kraftsystemer mellom land på samme i likhet med vei, fiberkabler og annen infrastruktur. Vi tar for oss forskjellene på de tre kraftsystemene vannkraft, termisk og fornybart dominerte kraftsystem, og hvorfor det er en stor fordel å koble disse sammen.

Kraft nok til alle

Industrien vil ha så mye vindkraft som mulig, kunne vi lese i en artikkel i DN 26.april. Industrien sikrer seg dermed store og langsiktige vindkraftkontrakter til konkurransedyktige betingelser - uavhengig av fremtidige kabelforbindelser.

Mars 2019

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og daglig leder Marius Holm i Zero.

La klimapolitikken virke!

Både industri og klima trenger effektive energimarkeder og europeisk samarbeid. Marius Holm i Zero og Norsk Industris Stein Lier-Hansen teamer opp.

Skottland på vei mot et 100% fornybart kraftsystem

Skottland er ett av landene som har klart å gjøre store kutt i sine CO2-utslipp. Vi tenker på Norge som et tilnærmet 100% fornybar kraftsystem, men skottene puster oss i nakken. De er et forvarsel om hvordan Europas fremtidige energisystem vil se ut.

Vindpark i Skottland

Disse landene har klart å kutte CO2-utslippene sine. Hva er oppskriften?

Fra 2005 til 2015 økte de globale utslippene med 2,2 prosent i snitt i året, men noen land klarte å gjøre store kutt i sine CO2-utslipp. Skottland er blant disse. CICERO Senter for klimaforskning har sammen med flere andre forskere undersøkt hva som var fellesnevnerne for disse resultatene.

Februar 2019

Er norske kraftprodusenter «Velferdsmafiaen»?

Lars Emil Berge, styreleder i Småkraftforeninga, skriver om den norske "Velferdsmafiaen", som norske kraftselskaper har blitt kalt. Er det med rette at norsk kraftkrevende industri bruker dette begrepet? NorthConnect eies av 47 kommuner, overskuddet går til stat og kommuner

Moy vindpark

Skottland bidrar til fornybarmarkedet

Senterpartiet har de siste ukene kastet inn mellomlandsforbindelsen NorthConnect til Skottland i debatten om de høye strømprisene i Norge. Kyrre Nordhagen reagerer kraftig på påstander i intervju med Adresseavisen.

Januar 2019

Knut Kroepelien

Klimakabler til Europa

Økt satsing på fornybar energi vil bidra til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet, skriver Knut Kroepelien i Energi Norge. Kabler og krafthandel over landegrensene gjør at våre naboland raskere kan fase ut fossil kraftproduksjon og kutte sine klimagassutslipp

Desember 2018

Viddalsdammen

Klimarisikoutvalget anbefaler utenlandskabler

Klimaendringene fører til at vannkraftens fleksibilitet blir mer verdt. Forutsetningen for verdiøkningen er at Norge legger til rette for økt utvekslingskapasitet med europeiske land.

November 2018

Oluf Ulseth mener Norge har alt å vinne på krafthandel.

Alt å vinne på krafthandel

De globale klimamålene kan nås dersom alle land bidrar. Handel med kraft avgjørende for å lykkes, skriver Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, i en kronikk først publisert i Dagens Næringsliv.

Kyyre Nordhagen mener en omlegging av kraftmarkedene er viktig for klima og verdiskapning

Viktig for klima og verdiskapning

Akkurat nå skjer det en stor omlegging av kraftmarkedene. Klimautfordringene og teknologisk utvikling har ført til en enorm utbygging av fornybar kraft. Det er ikke bare klimavennlig å bygge ut fornybar energi. Det er også lønnsomt. Og dette er NorthConnect et svar på.

Statnett mener byggingen av NorthConnect-kabelen må utsettes til man har fått mer driftserfaring fra andre kraftforbindelser. Dette blir feil, mener NorthConnect.

NorthConnect og nordisk systemdrift

Statnett mener byggingen av NorthConnect-kabelen må utsettes til man har fått mer driftserfaring fra andre kraftforbindelser. Dette blir feil, mener NorthConnect.

Sps motstand mot klimapolitikk som virker

Hverken forbrukere eller industri blir tapere på at noe av kraftoverskuddet selges til Skottland. Men klimaet har mye å tape på at proteksjonistisk retorikk blir styrende for energipolitikken.

September 2018

Mai 2018

Community Open Days

Public views on infrastructure of strategic power cable sought ahead of latest planning and marine licence applications for NorthConnect.

April 2018

Januar 2018

September 2017

Februar 2017

November 2016

Mars 2016

Marine Survey Contractor Appointed

MMT has been appointed as marine survey contractor for the approximately 655km long cable corridor of the proposed NorthConnect interconnector.