Hopp til hovedinnhold
Artikkel

La klimapolitikken virke!

Både industri og klima trenger effektive energimarkeder og europeisk samarbeid. Marius Holm i Zero og Norsk Industris Stein Lier-Hansen teamer opp.

Publisert 28.03.2019

Klikk her for å les artikkelen i sin helhet på Norsk Industris nettsider.

Kraftutveksling kan forene industri og klima

Kraftprisene svinger, og denne vinterens prishopp skapte bekymring hos både vanlige forbrukere og tilhengere av norsk kraftforedlende industri. Det fikk Marius Holm i Zero og Norsk Industris Stein Lier-Hansen til å ta pennen fatt:

"For industriens del sikrer deltakelsen i det europeiske kvotesystemet forutsigbarhet i klimapolitikken, mens kraftutveksling med utlandet sammen med ny kraftutbygging sikrer forsyning. Vi skal ikke lengre tilbake i enn til 2011 før forsyningssituasjonen var anstrengt. Med sikkerhet for en god CO2-kompensasjonsordning motsatte industrien seg derfor ikke de to kablene som nå er under bygging til Tyskland og England. Vi skal ha en balansert utvikling mellom tilgangen på fornybar kraft og eksportkapasitet, men det negative fokuset eksisterende kabler nå får er helt ubegrunnet."

Klimasamarbeid og et effektivt energimarked er viktig for omstillingen fra fossil til fornybar

"Europeisk klimasamarbeid og et effektivt energimarked er avgjørende betingelser for å lykkes med omstillingen fra fossil til fornybar energi. Omstillingen koster, og høye strømpriser har uheldige fordelingseffekter. Det problemet er reelt, og vi oppfordrer politikerne til å løse det med målrettede fordelingspolitiske virkemidler, og samtidig styrke klimapolitikken, heller enn å svekke den."