Hopp til hovedinnhold
Hva

Regulatorisk informasjon

NorthConnect er et Project of Common Interest (PCI). Her kan du lese mer om hva det innebærer og finne regulatorisk informasjon om prosjektet.

Hva er et PCI-prosjekt?

EU-kommisjonen har påpekt at moderne infrastruktur med tilstrekkelig antall mellomlandsforbindelser og driftssikre strømnett er avgjørende for et integrert energimarked der forbrukerne får mest mulig valuta for pengene.

I oktober 2013 offentliggjorde EU-kommisjonen sin første liste over “Projects of Common Interest” (PCI). NorthConnect er ett av 248 nøkkelprosjekter for infrastruktur innen energisektoren som er utvalgt som et slikt PCI-prosjekt.

PCI-prosjekter skal blant annet nyte godt av raskere og mer effektive prosedyrer for konsesjoner, bedre regelverksbehandling og potensiell tilgang til økonomisk støtte.

For å kvalifisere som et PCI-prosjekt, må prosjektet:

  • Ha betydelige fordeler for minst to europeiske medlemsland
  • Gi ytterligere støtte til markedsintegrasjon og konkurranse
  • Styrke sikkerheten rundt energiforsyning
  • Bidra til å redusere CO2-utslipp

PCIer styres etter Regulation (EU) No 347/2013 som omhandler retningslinjer for transeuropeisk energi-infrastruktur, også kalt TEN-E-forskriftene.

Hvor finner jeg informasjonen jeg trenger?

NorthConnect følger EUs retningslinjer og som et PCI-prosjekt er det pålagt å publisere all informasjon som er av offentlig interesse.

Denne informasjonen er tilgjengelig under "Nedlastinger".


For mer informasjon om PCI, se EU-kommisjonens hjemmeside her.

Last ned Department for Energy and Climate Change Manual of Procedures for TEN-E projects her
.

Hvor og når

Hvor og når planlegges NorthConnect?
Les mer

Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om NorthConnect
Les mer

Eiere

Fire offentlige kraftselskap eier NorthConnect.
Les mer