Hopp til hovedinnhold
Hva

Hvor og når planlegges NorthConnect?


Hvor planlegges NorthConnect?

NorthConnect er en kraftkabel som skal frakte ren, fornybar vannkraft fra Eidfjord (Simadalen) i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland – og fornybar vindkraft tilbake til Norge.

NorthConnect planlegges fra Simadalen i Eidfjord og ligger i det området i Norge som har størst overskudd av elektrisk kraft. I dette området, som på kraftspråket kalles prisområde NO5, er kraftproduksjonen mer enn det dobbelte av forbruket. Det betyr at mye av kraften som leveres på forbindelsen vil produseres i "nærområdet" til kabelen. En av gevinstene av dette er at en ikke må forsterke transmisjonsnettet i Norge grunnet NorthConnect, samt at de fysiske tapene går ned. Selve kabelforbindelsen til Skottland vil bli på 665 kilometer. På norsk side går kabelen fra Simadalen og ut Hardangerfjorden og utgjør 180 kilometer. Deretter går kablene over Nordsjøen til Skottland.

Oversiktskart over NorthConnect-forbindelsen
NorthConnect-forbindelsen fra Eidfjord (Simadalen) i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland

For å få så lave overføringtapene som mulig vil forbindelsen bli en såkalt likestrømforbindelse (HVDC) med høy spenning på 525 kV. Kapasiteten vil være på 1400 MW. For å kunne koble seg på nettet (som er vekselstrøm), trenger en såkalte omformerstasjoner som omgjør likestrøm til vekselstrøm og visa versa. En slik stasjon må plasseres i hver ende av forbindelsen. Det er planlagt at denne stasjonen skal ligge i Simadalen, som illustrert under.

Omformerstasjon i Simadalen
Illustrasjonsfoto av omformerstasjon i Simadalen

Når kan NorthConnect være i drift?

Forbindelsen planlegges i drift i slutten av 2023 eller i begynnelsen av 2024.

NorthConnect har for tiden sine konsesjonssøknader inne til behandling hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Deres oppgave i denne saken er å gi sine vurderinger til Olje- og Energidepartementet som vil fatte vedtak om NorthConnect får bygge, eie og drifte forbindelsen. Vi antar at departementet vil fatte vedtak i løpet av 2019. Dersom dette skjer forventer vi at forbindelsen kan settes i drift i slutten av 2023 eller i begynnelsen av 2024.

Regulatorisk informasjon

Les mer

Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om NorthConnect
Les mer

Eiere

Fire offentlige kraftselskap eier NorthConnect.
Les mer