Hopp til hovedinnhold
Hva

Hvor og når planlegges NorthConnect?


Hvor planlegges NorthConnect?

NorthConnect er en kraftkabel som skal frakte, fornybar vannkraft fra Eidfjord i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland – og fornybar vindkraft tilbake til Norge.

NorthConnect planlegges fra Simadalen i Eidfjord og ligger i det området i Norge som har størst overskudd av vannkraft. I dette området, som på kraftspråket kalles prisområde NO5, er kraftproduksjonen mer enn det dobbelte av forbruket. Det betyr at mye av kraften produseres i "nærområdet" til kabelen. Dermed slipper vi kostnadene ved å forsterke overføringsnettet i Norge, samtidig som de fysiske tapene går ned. Selve kabelforbindelsen til Skottland vil bli på 665 kilometer. På norsk side går kabelen fra Simadalen og ut Hardangerfjorden og utgjør 180 kilometer. Deretter går kablene over Nordsjøen til Skottland.

Oversiktskart over NorthConnect-forbindelsen
NorthConnect-forbindelsen fra Eidfjord (Simadalen) i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland

For å få så lave overføringstap som mulig vil forbindelsen bli en såkalt likestrømforbindelse (HVDC) med høy spenning på 525 kV. Kapasiteten vil være på 1400 MW. For å kunne koble seg på nettet, som er vekselstrøm, trengs såkalte omformerstasjoner som omgjør likestrøm til vekselstrøm og visa versa. En slik stasjon må plasseres i hver ende av forbindelsen. Det er planlagt at denne stasjonen skal ligge i Simadalen, som illustrert under.

Omformerstasjon i Simadalen
Illustrasjonsfoto av omformerstasjon i Simadalen

Når kan NorthConnect være i drift?

Forbindelsen planlegges i drift i 2024.

NorthConnects konsesjonssøknad ligger til behandling hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Deres oppgave i denne saken er å gi sine vurderinger til Olje- og Energidepartementet som vil fatte vedtak.

Regulatorisk informasjon

Les mer

Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om NorthConnect
Les mer

Eiere

Fire offentlige kraftselskap eier NorthConnect.
Les mer