Hopp til hovedinnhold
Hva

Fire offentlige kraftselskap eier NorthConnect.

Tre kommunalt eide kraftselskaper – Lyse, Agder Energi og E-Co - samt den svenske statens Vattenfall, har slått seg sammen og etablert NorthConnect. 47 kommuner på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet bretter opp ermene og tar det felles løftet som trengs for å redusere klimagassutslippene. Blant de største eierkommunene er byene Stavanger, Sandnes, Arendal, Kristiansand og Oslo. I tillegg har den norske og den svenske staten eierandeler, via henholdsvis Agder Energi (Statkraft) og Vattenfall.

Utbygging av kraftkabler mellom Norge og europeiske land krever store investeringer og høy faglig kompetanse. Det er snakk om utbygging i milliardklassen, der kraftselskapene vil måtte samarbeide og løfte i flokk for å klare det.

Byggingen av kraftkabelen NorthConnect er et slikt løft.

Eier

Agder Energi er et norsk energikonsern innen vannkraftproduksjon, distribusjon av elektrisitet, krafthandel og kundeløsninger for bedrifts- og privatmarkedet. Konsernet har virksomhet i Norge, Norden og det øvrige Europa, videreutvikler vannkraftproduksjonen i Norge og investerer i nye handelsløsninger i det desentraliserte energimarkedet i Europa.

De 30 Agder-kommunene er majoritetseiere i Agder Energi med 54,475 prosent av aksjene. Statkraft Holding eier 45,525 prosent av aksjene. Les mer på ae.no.

Eier

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Konsernet har 1200 ansatte. Hovedkontoret er i Stavanger, mens nettvirksomheten drives fra Sandnes.

Innen fornybar energi er Lyse en nasjonal aktør og konsernet er nasjonalt ledende på fiberbredbånd. Lyse har regionalt bygget ut landets mest varierte og komplette infrastruktur for fiberbredbånd, strøm, bio- og naturgass og fjernvarme. God tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet prioriteres. I 2018 åpnet Lysebotn 2, som er Nord-Europas mest moderne kraftverk og som også er godt posisjonert for kraftutveksling med Europa.

Selskapets aksjonærer er 16 kommuner i Sør-Rogaland. Aksjonærene legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap. Les mer på www.lysekonsern.no.

Eier

E-CO Energi er Norges nest største kraftprodusent med kraftverk i Aurland, Hallingdal, innlandet og Østfold. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet.

E-CO Energi er en del av konsernet Hafslund E-CO, som er eid av Oslo kommune.

Med en årlig middelproduksjon på ca. 13 TWh produserer E-CO Energi fornybar kraft tilsvarende forbruket til 650 000 husstander. Les mer på e-co.no.

Eier

Vattenfall er et ledende europeisk energiselskap som i mer enn 100 år har elektrifisert industrien og levert strøm til husholdningene. Gjennom innovasjon og samarbeide har Vattenfall modernisert vår måte å leve på. Nå vil Vattenfall gjøre det mulig å leve fossilfritt innen en generasjon. Derfor driver Vattenfall omstillingen til et bærekraftig energisystem gjennom satsinger på fornybar produksjon og klimasmarte løsninger for sine kunder.

Vattenfall har rundt 20.000 ansatte. Konsernet har virksomhet hovedsakelig i Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark, Storbritannia og Finland. Vattenfall eies av den svenske Staten. For mer informasjon: corporate.vattenfall.se

Møt eierne

47 norske kommuner løfter i flokk når de går inn for byggingen av NorthConnect. Kommunene har eierandeler i Lyse, Agder Energi og E-CO. Her forteller noen av ordførerne og rådmennene hvorfor eierskapet i kraftselskapene er så viktige for kommunene.

-Utbyttet fra Lyse finansierer lønna til rundt 130 lærere eller 120 sykepleiere i et år.

-Utbyttet fra Lyse finansierer lønna til rundt 130 lærere eller 120 sykepleiere i et år. Alternativt, dekker 90 millioner kroner i utbytte driften av tre skoler, eller 80 sykehjemsplasser, sier rådmann Bodil Sivertsen i Sandnes kommune.

Sandnes kommune eier 19,5 prosent av Lyse. Kommunen mottar i overkant av 90 millioner kroner i årlig utbytte.

-Dette er kjempeviktige inntekter for Sandnes, sier rådmann Bodil Sivertsen.

-Vi i Sandnes kommune er stolte av vårt eierskap i Lyse. Lyse har utviklet seg fra å være et selskap som tidligere drev kun med vannkraft, til å bli en moderne bedrift som også har virksomhet innen linjenett, gass og fiber.

-Kraftselskapet Agder Energi er viktig fordi det gir byen mange høykompetanse-arbeidsplasser

-Agder Energi er viktig for Kristiansand. Vårt eierskap i Agder Energi sikrer kommunen et godt årlig utbytte. Kraftselskapet er også viktig for oss fordi det gir byen mange høykompetansearbeidsplasser, sier Harald Furre, ordfører i Kristiansand.

Kristiansand eier 5,3 prosent av Agder Energi. Fra 2000 til 2017 har Agder Energis eiere tatt ut rundt 11 milliarder kroner i utbytte.

-Jeg mener det er viktig med flere kraftkabler mellom Norge og resten av Europa, slik at vi får utnyttet norsk vannkraft best mulig og sikret en fornuftig energibalanse med kontinentet. NorthConnect er en slik kraftkabel. Den vil bidra til energiutveksling mellom Norge og Storbritannia. På den måten kan Sørlandet fungere som Europas grønne batteri, sier Furre.

-Samtidig er det viktig at vi sikrer fornuftig bruk av kraften i Norge. Vi må ha en god balanse mellom det å eksportere kraft og det å sikre nok kraft til fortsatt god industriutvikling i Norge, sier Furre.

- Det viktigste med Lyse er at vi har stabile kraftleveranser.

-Det viktigste med Lyse er at vi har stabile kraftleveranser. Dagens samfunn er helt avhengig av det, sier ordfører Jonas Skrettingland i Hå kommune.

Rogalands-kommunen eier 3,785 prosent av Lyse, og mottok 19 millioner kroner i utbytte for 2017.

-I tillegg får vi som eier et solid utbytte av en god drift, ikke minst verdiøkningen i bredbåndsselskapet. Dette er millioner som bidrar til kommunens tilbud, både innen helse, barnehage og skole, sier Skrettingland.

Det er en bitteliten del av Lyse i alt det vi gjør her i Stavanger.

-Det er en bitteliten del av Lyse i alt det vi gjør her i Stavanger, enten vi bygger en ny skole eller et nytt svømmebasseng, sier rådmann Per Kristian Vareide i Stavanger.

Stavanger kommune eier 43,67 prosent av kraft- og fiberselskapet Lyse. For 2017 fikk Stavanger utbetalt 218 millioner kroner i utbytte fra Lyse.

-Utbyttet fra Lyse gir oss muligheter vi ellers ikke ville ha hatt. Det er likevel to andre faktorer ved eierskapet som er like viktig for oss som utbyttet, sier Vareide.

-For det første bidrar Lyse til å bygge infrastruktur i samfunnet. Lyse legger fiberkabler og bygger strømnettet. Som eier av Lyse har kommunen en nær og god relasjon med ledelsen i selskapet. Vi snakker godt sammen hvordan vi sammen kan bygge «smarte» byer og «smarte» samfunn, sier råmannen.

-For det andre er Lyse en stor kunnskapsbedrift med rundt 1300 ansatte. Selskapet tiltrekker seg kompetent arbeidskraft, og bidrar til knoppskyting i form av nye bedrifter og nye arbeidsplasser, sier Vareide.

Hvor og når

Hvor og når planlegges NorthConnect?
Les mer

Regulatorisk informasjon

Les mer

Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om NorthConnect
Les mer