Hopp til hovedinnhold
Hva

Fire offentlige kraftselskap eier NorthConnect.

Tre kommunalt eide kraftselskaper – Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO - samt den svenske statens Vattenfall, har slått seg sammen og etablert NorthConnect. På den måten kan 47 kommuner på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet bidra til å kutte 2 millioner tonn CO2 årlig – like mye som det èn million personbiler slipper ut hvert år. Blant de største eierkommunene er Stavanger, Sandnes, Arendal, Kristiansand og Oslo. I tillegg har den norske og den svenske staten eierandeler, via henholdsvis Agder Energi (Statkraft) og Vattenfall.

Eier

Agder Energi er et norsk energikonsern innen vannkraftproduksjon, distribusjon av elektrisitet, krafthandel og kundeløsninger for bedrifts- og privatmarkedet. Konsernet har virksomhet i Norge, Norden og det øvrige Europa, videreutvikler vannkraftproduksjonen i Norge og investerer i nye handelsløsninger i det desentraliserte energimarkedet i Europa.

De 30 Agder-kommunene er majoritetseiere i Agder Energi med 54,475 prosent av aksjene. Statkraft Holding eier 45,525 prosent av aksjene. Les mer på ae.no.

Eier

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Konsernet har 1200 ansatte. Hovedkontoret er i Stavanger, mens nettvirksomheten drives fra Sandnes.

Innen fornybar energi er Lyse en nasjonal aktør og konsernet er nasjonalt ledende på fiberbredbånd. Lyse har regionalt bygget ut landets mest varierte og komplette infrastruktur for fiberbredbånd, strøm, bio- og naturgass og fjernvarme. God tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet prioriteres. I 2018 åpnet Lysebotn 2, som er Nord-Europas mest moderne kraftverk og som også er godt posisjonert for kraftutveksling med Europa.

Selskapets aksjonærer er 16 kommuner i Sør-Rogaland. Aksjonærene legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap. Les mer på www.lysekonsern.no.

Eier

Hafslund E-CO er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Sammen med eier og lokalsamfunn jobber Hafslund E-CO for en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund E-CO eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, med en samlet produksjon på over 17 TWh.
I tillegg eier Hafslund E-CO 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap, med om lag 900 000 kunder, samt virksomheter innen strømsalg, bredbånd og fjernvarme. Gjennom forretningsområdet Ny Energi jobber Hafslund E-CO for å sette fart på elektrifiseringen av Norge.
Les mer på hafslundeco.no

Eier

Vattenfall er et ledende europeisk energiselskap som i mer enn 100 år har elektrifisert industrien og levert strøm til husholdningene. Gjennom innovasjon og samarbeide har Vattenfall modernisert vår måte å leve på. Nå vil Vattenfall gjøre det mulig å leve fossilfritt innen en generasjon. Derfor driver Vattenfall omstillingen til et bærekraftig energisystem gjennom satsinger på fornybar produksjon og klimasmarte løsninger for sine kunder.

Vattenfall har rundt 20.000 ansatte. Konsernet har virksomhet hovedsakelig i Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark, Storbritannia og Finland. Vattenfall eies av den svenske Staten. For mer informasjon: corporate.vattenfall.se

Møt eierne

47 norske kommuner løfter i flokk når de går inn for byggingen av NorthConnect. Kommunene har eierandeler i Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO. Her forteller noen av ordførerne og rådmennene hvorfor eierskapet i kraftselskapene er så viktige for kommunene.

Det er en bitteliten del av Lyse i alt det vi gjør her i Stavanger.

-Det er en bitteliten del av Lyse i alt det vi gjør her i Stavanger, enten vi bygger en ny skole eller et nytt svømmebasseng, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger.

Stavanger kommune eier 43,67 prosent av kraft- og fiberselskapet Lyse. For 2017 fikk Stavanger utbetalt 218 millioner kroner i utbytte fra Lyse.

-Utbyttet fra Lyse gir oss muligheter vi ellers ikke ville ha hatt. Det er likevel to andre faktorer ved eierskapet som er like viktig for oss som utbyttet, sier Vareide.

-For det første bidrar Lyse til å bygge infrastruktur i samfunnet. Lyse legger fiberkabler og bygger strømnettet. Som eier av Lyse har kommunen en nær og god relasjon med ledelsen i selskapet. Vi snakker godt sammen hvordan vi sammen kan bygge «smarte» byer og «smarte» samfunn, sier kommunedirektøren.

-For det andre er Lyse en stor kunnskapsbedrift med rundt 1300 ansatte. Selskapet tiltrekker seg kompetent arbeidskraft, og bidrar til knoppskyting i form av nye bedrifter og nye arbeidsplasser, sier Vareide.

-Utbyttet fra Lyse finansierer lønna til rundt 130 lærere eller 120 sykepleiere i et år.

-Utbyttet fra Lyse finansierer lønna til rundt 130 lærere eller 120 sykepleiere i et år. Alternativt, dekker 90 millioner kroner i utbytte driften av tre skoler, eller 80 sykehjemsplasser, sier rådmann Bodil Sivertsen i Sandnes kommune.

Sandnes kommune eier 19,5 prosent av Lyse. Kommunen mottar i overkant av 90 millioner kroner i årlig utbytte.

-Dette er kjempeviktige inntekter for Sandnes, sier rådmann Bodil Sivertsen.

-Vi i Sandnes kommune er stolte av vårt eierskap i Lyse. Lyse har utviklet seg fra å være et selskap som tidligere drev kun med vannkraft, til å bli en moderne bedrift som også har virksomhet innen linjenett, gass og fiber.

- Det viktigste med Lyse er at vi har stabile kraftleveranser.

-Det viktigste med Lyse er at vi har stabile kraftleveranser. Dagens samfunn er helt avhengig av det, sier ordfører Jonas Skrettingland i Hå kommune.

Rogalands-kommunen eier 3,785 prosent av Lyse, og mottok 19 millioner kroner i utbytte for 2017.

-I tillegg får vi som eier et solid utbytte av en god drift, ikke minst verdiøkningen i bredbåndsselskapet. Dette er millioner som bidrar til kommunens tilbud, både innen helse, barnehage og skole, sier Skrettingland.

Hvor og når

Hvor og når planlegges NorthConnect?
Les mer

Regulatorisk informasjon

Les mer

Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om NorthConnect
Les mer