Hopp til hovedinnhold
Hvorfor

Norsk vannkraft kan bli en hurtiglader i det europeiske lavutslippssamfunnet.

Klimaendringene gjør at politikere og næringsliv i Norge og over hele Europa satser på å bygge ut mer fornybar energi – som sol og vindkraft. Det er nødvendig for å få ned klimagassutslippene og stanse den globale oppvarmingen.

I framtidens kraftsystem kommer norsk vannkraft til å kunne spille en ny rolle. Vannkraften blir mer verdt. Tar vi riktige valg i dag, vil vi kunne sikre verdien av arvesølvet vårt i framtiden.

I dag er Norge selvforsynt med ren fornybar vannkraft. I over hundre år har vannkraften vært avgjørende for å sikre inntekter til fellesskapet, strøm i hus og hjem og energi til den kraftkrevende industrien vår. I framtiden vil vannkraften kunne spille en ny rolle.

Rask teknologisk utvikling gjør at prisen på ny fornybar energi som vindkraft synker. Bare i løpet av de siste ti årene er kostnaden ved å bygge ut vindkraft halvert. Det gjør at det bygges og planlegges stadig mer vindkraft i Norge og Norden. Akkurat nå er om lag 10 TWh vindkraft under utbygging i Norge. Det tilsvarer like mye kraft som det brukes i hele Oslo, eller nok energi til å drive alle Norges 2,5 millioner personbiler på elektrisk kraft.

Mer fornybar energi gir norsk vannkraft en ny rolle

Med mye mer fornybar energi tilgjengelig, må vannkraften få en ny rolle. Når prisen på sol og vindkraft blir lavere enn kostnaden ved å bruke vannkraft, må Norge tenke nytt om de store verdiene vi har i fossefallene. Heldigvis har vannkraften en stor fordel. Ulikt solenergi og vindkraft, kan vannkraften lagres. Vannmagasinene oppbevarer enorme mengder energi som kan skrus på eller av i løpet av sekunder. Norsk vannkraft er den mest fleksible energiformen i hele verden.

Det gjør at vi i framtiden vil få et kraftsystem der billig sol og vindenergi står for mye mer av det daglige kraftforbruket. Men når vinden løyer eller sola forsvinner bak skyene, kan vannkraften skurs på for å dekke behovet for ren fornybar kraft. Da vil verdien på kraften også være høyest.

De største kraftforbrukerne i Norge har allerede sett hvordan kraftsystemet endrer seg. Industriselskapene Hydro og Alcoa har de siste årene inngått langsiktige kontrakter og kjøp av vindkraft. De vet at vindkraften bare blir billigere og billigere. Og de vet at Norge har vannmagasiner i reserve når vinden løyer.

Forutsetningen for at vannkraften kan få en ny rolle som sikrer inntekter til fellesskapet også i framtiden, er at vi bidrar til å bygge det fornybare kraftsystemet sammen. På tvers av energiformer, og på tvers av landegrenser.

Vårt mål er å bidra til det. NorthConnect er en kraftkabel som knytter norsk vannkraft sammen med vindkraft i Skottland. Det er en perfekt match. Skottland har mye vind når vi har lite regn, og vi har overfylte vannmagasiner når vinden er på sitt stilleste på skotsk side.

NorthConnect knytter fornybar energi sammen

Kraftkabelen NorthConnect skal legges fra Sima i Hardanger. I dette området produseres det dobbelt så mye vannkraft som det brukes. Forskningsinstituttet Cedren har beregnet at Norge kan øke kapasiteten (effekten) i vannkraftsystemet med 60 prosent ved å utnytte eksisterende magasiner. Til dette trengs ingen nye demninger, men en oppgradering og utvidelse av produksjonsanleggene f.eks. gjennom større turbiner. En forutsetning for å få betalt for dette er gjennom nye kraftkabler for å frakte kraften ut til kontinentet der behovet er.

Kraftkabler er viktig for å øke utveksling av ren kraft mellom landene og gjennom det mer effektiv bruk av energi. Kraftkabelen NorthConnect er også viktig fordi den sørger for at Storbritannia, som har mye vindkraft, kan bruke vannkraft som balansekraft når vinden løyer. Det vil igjen stimulere til økt utbygging av vindkraft.

På denne måten kan norsk vannkraft bli en hurtiglader i det fornybare kraftmarkedet.

Klima

NorthConnect bidrar til å kutte like mye i farlige klimagassutslipp som det én million personbiler slipper ut.
Les mer

Velferd

NorthConnect vil bidra med milliardinntekter til det offentlige slik at de kan finansiere trygge kommunale velferdsgoder.
Les mer