Hopp til hovedinnhold
Hvorfor

Norge og Europa trenger mer fornybar energi.

Klimaendringene gjør at politikere og næringsliv i Norge og over hele Europa satser på å bygge ut mer fornybar energi – særlig vind- og solkraft. Det er nødvendig for å få ned klimagassutslippene og stanse den globale oppvarmingen.

Vannkraften får en ny rolle

Dette gjør at vi i framtiden vil få et kraftsystem der billig sol- og vindenergi står for mye mer av det daglige kraftforbruket i Europa. I Norge og Sverige vil vi også få store mengder vindkraft, i tillegg til vannkraften vi allerede har. Selv om vi legger til grunn omfattende elektrifisering og vekst i industrien vil vi ha et stort kraftoverskudd her hjemme. Det gir rom for kraftutveksling med andre land.

Med mer fornybar energi tilgjengelig, både i Norge og i Europa, vil norsk vannkraft få en ny rolle. Når vinden løyer eller sola ikke skinner, er vannkraften en stabil energikilde som kan skrus på for å dekke behovet for ren fornybar kraft andre steder. Da vil verdien på vannkraften også være høyest.

Skotsk vindkraft er gunstig for Norge

Storbritannia har kommet langt på vei med å erstatte kull og gass med vindkraft og solenergi, men fordi vindkraft er ferskvare må Storbritannia bruke fossile energikilder på dager det ikke blåser og sola ikke skinner. Med NorthConnect kan Storbritannia bruke stabil, norsk vannkraft og dermed kunne fase ut fossil energi.

Tilsvarende, på dager med mye vind og lavt forbruk i Skottland, kan NorthConnect importere billig vindkraft til Norge. Dette kan brukes til alt fra industri, oppvarming og elektrifisering her hjemme.

Utveksling av fornybar energi er derfor et viktig og lønnsomt klimatiltak.

Klima

NorthConnect kan kutte 2 millioner tonn CO2 årlig.
Les mer

Velferd

NorthConnect vil bidra med milliardinntekter til offentlig velferd.
Les mer