Hopp til hovedinnhold
Artikkel

DN mener: Nei til kraftproteksjonisme

"Strøm er en vare, ikke et støttetiltak for norsk industri," skriver DN på lederplass 13. desember.

Publisert 12.12.2019

Her kan du lese lederartikkelen på DN.no.

Kraftkabelen Northconnect, som det er planer om å legge fra Norge til Skottland, har i alle fall bidratt til politisk kortslutning.

Denne uken kom vurderingen av prosjektet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men det betyr jo ikke at alle tjener på det samtidig. Norske kraftprodusenter, som stort sett er offentlig eid av stat og kommune, vil tjene. Forbrukere vil oppleve en bitte liten økning i strømprisen. For industrien, som har langsiktige kraftkontrakter, kan prisen også bli noe høyere.

Det er nok til at Senterpartiet og Fremskrittspartiet er bestyrtet. Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi skriver i VG at norske strømkunder ikke skal «sponse Europa med billig kraft». Sps Trygve Slagsvold Vedum vil ikke støtte «en kabel som gjør hverdagen og økonomien til folk verre».

Får folk det verre hvis offentlig eide selskaper tjener mer penger og dermed kan bidra med mer utbytte til felles velferd? Neppe. Men dette er uansett fullt mulig å håndtere. Om staten setter ned elavgiften, som neste år er på 16,13 øre per kilowatt time, med mellom ett og tre øre, er en eventuell prisøkning som følge av en ny kabel, kompensert for de fleste husholdninger.

Limi og Vedum er også opptatt av at billig kraft er «et konkurransefortrinn for norsk industri». For det første vil strømprisen fortsatt være lav. For det andre er også kraftbransjen en bransje. Det Frp og Sp går inn for, er kraftproteksjonisme. Det gir mindre lønnsomhet i norsk kraftbransje og kan bremse utviklingen av den.

Norge insisterer ikke på å beholde olje, gass og laks selv. Krafteksport er også eksport.

Det finnes andre – og bedre – grunner for å ta seg litt tid. To nye kraftkabler til utlandet er i ferd med å ferdigstilles. Statnett har ønsket å hente erfaring med dem. Det er viktig at forsyningssikkerhet og stabiliteten i strømnettet er god.

Er erfaringen god med de nye kablene, bør også Northconnect få ja.

(Foto: Per Ståle Bugjerde)