Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Senterpartiets kraftforvirring

Senterpartiet villeder bevisst når de kaller NorthConnect en ren eksportkabel. Kraften vil flyte begge veier, skriver Asbjørn Høivik, Spesialrådgiver Kraftsystemer i NorthConnect, og Tommy Løvstad, Leder Prosjektutvikling i NorthConnect, i en kronikk først publisert i Nationen.

Publisert 24.11.2019
av Tommy Løvstad, Leder Prosjektutvikling, NorthConnect
og Asbjørn Høivik, Spesialrådgiver Kraftsystemer, NorthConnect

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sprer misvisende og feilaktig informasjon om NorthConnect. Dette skjedde senest i anmodningen fra Senterpartiet til Stortingets utenriks- og forsvarskomité om ny behandling av EUs tredje Energimarkedspakke, et forslag som forøvrig ble avvist av komiteen i møtet 20. november.

Norge har i dag mange kraftforbindelser til utlandet. Ingen av disse er rene eksportkabler, og NorthConnect vil heller ikke bli det. Akkurat som de andre kraftforbindelsene vil den bli en utvekslingskabel som gjør at Norge både kan eksportere og importere strøm.

Konsesjonssøknaden til NorthConnect ligger nå til behandling hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), som skal treffe en konsesjonsbeslutning. I den omfattende konsesjonssøknaden har vi gitt utførlige opplysninger om hvordan kraftflyten i NorthConnect er beregnet å bli. I tillegg har NVE bedt Statnett om å vurdere samfunnsnytten av prosjektet, samtidig NVE gjør egne beregninger.

De siste kraftmarkedsanalysene fra NVE og Energimyndigheten i Sverige viser at det allerede i 2022 bygges opp et stort kraftoverskudd i det svensk-norske kraftmarkedet. Analyser viser at Norge vil importere kraft gjennom NorthConnect når det er høy skotsk vindkraftproduksjon på vinteren.

På kort sikt vil kraftimporten være beskjeden som følge av det store kraftoverskuddet i Norge/Sverige. I et lengre perspektiv vil Norge importere mer kraft gjennom NorthConnect, slik at kraftutvekslingen blir mer balansert. Vindforholdene i Skottland er meget gode, og variabel vindkraft utgjør allerede en høy og økende andel av kraftproduksjonen der. Det øker behovet for kraftutveksling.

Paradokset er at Skottland må stenge ned vindkraftproduksjonen på de mest vindfulle dagene, fordi det ikke er nok forbruk lokalt eller nok utvekslingskapasitet mot England til å ta unna produksjonstoppen. I 2017 måtte Skottland stenge ned over 1,6 TWh vindkraft. Store deler av den tapte kraftproduksjonen kunne vært eksportert og utnyttet i det norske fleksible kraftsystemet.

I lys av slike grunnleggende fakta om kraftutveksling, er det bemerkelsesverdig at Senterpartiet, ved Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum, hardnakket påstår at NorthConnect er en ren eksportkabel. Et eneste parti støtter Senterpartiet i denne åpenbare feilaktige påstanden, nemlig Rødt.

NorthConnect har flere ganger forsøkt å informere Senterpartiets ledelse om helt grunnleggende faktiske forhold ved prosjektet. Det synes imidlertid å være liten interesse for oppklarende informasjon i Senterpartiet.

Europa er nå midt inne i en stor endringsprosess der de stenger ned regulerbare kull- og gasskraftverk. Denne kraften erstatter de med uregulerbar vind- og solkraft, som i motsetning til norsk vannkraft ikke kan skrus av og på ved behov. Dermed åpner det seg nye forretningsmuligheter for Norge. Den fleksible norske vannkraften vil kunne slås av når det blåser, slik at Norge kan ta imot overskuddskraft fra vindkraftproduksjon fra landene omkring oss som selges billig, mens vannkraftturbinene i Norge kan kjøres opp i perioder med liten vindkraftproduksjon i våre naboland.

Ved å legge til rette for økt fornybar kraftutveksling mellom land, tar vi ikke bare vare på arvesølvet som vannkraften representer - vi blankpusser det. Dette betyr at Norge kan tjene penger på kraftutveksling, selv når nettoeksporten blir beskjeden. NorthConnect er derfor et meget godt prosjekt for Norge. Vi har respekt for at ikke alle deler vår oppfatning, men vi håper likevel på en konstruktiv og saklig debatt uten flere feilaktige gjentakelser om at NorthConnect er en «ren eksportkabel». Det blir ikke mer korrekt selv om det gjentas ofte.

Her kan du lese artikkelen i Nationen.