Hopp til hovedinnhold
Artikkel

– Utenlandskabler er fornybarvennlige

Byggingen av NorthConnect møter motstand av flere grunner, men når det gjelder klima tar kabelmotstanderne feil, ifølge fornybarprofessor.

Publisert 13.01.2020
av Mats Greger, Journalist, Europower Energi

Artikkelen ble først publisert på Europower-energi.no (bak betalingsmur), men er her gjengitt etter avtale med journalisten. Klikk her for å lese artikkelen på Europower-energi.no.

I desember kom NVEs vurdering av NorthConnect. Her ble det blant annet slått fast at utbygging av kabelen vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, samtidig som prisnivået i Norge vil øke mellom 1 til 3 øre per kWh i gjennomsnitt.

Få er uenige i disse vurderingene, men den siste tiden er det i ulike medier blitt fremmet påstander om at utbygging av kabelen kan øke klimagassutslipp, snarere enn å kutte dem. Kanskje mest fremtredende er innlegget fra Jan Haugen og Mads Løkeland-Stai i Kabelaksjonen som Europower Energi publiserte.

Deres påstand er at en ny kabel til Skottland vil dempe eksporten av fornybar energi til Europa og dermed øke klimagassutslippene.

– For enkelt

Professor i fornybar energi ved NMBU, Torjus Bolkesjø, sier til Europower Energi at å kun ta utgangspunkt i at eksport over NorthConnect går utover andre kabler blir for enkelt.

– Når vi faser ut fossilt og faser inn vind og sol så er det gunstig å bygge flere kabler. De glemmer den langsiktige effekten av at kabler gjør fornybar mer lønnsomt både i Norden, Storbritannia og Europa, sier han.

– Men er utenlandskabler klimavennlige?

–Ja, det er det god dekning for å si fordi det i de aller fleste tilfeller bidrar til å øke fornybar kraft sin konkuranseevne, og fordi det bidrar med fleksibilitet som vi trenger i energisystemer med mye vind- og solkraft. Ved NMBU har vi regnet på klimagassutslipp hvis det ikke bygges flere kabler, og reduksjoner hvis vi bygger kabler tilsvarende det vi mener er lønnsomt. Resultatene viser at flere kabler er gunstig for fornybarutbygging, som igjen presser ut fossilt. Kablene er fornybarvennlige, sier Bolkesjø.

Grunnen til at kabler er gunstig for fornybarutbygging er at de bidrar til å øke prisene i perioder med mye vind- og solkraftproduksjon. Derfor får fornybar kraft bedre betalt for sin produksjon, og man får også utnyttet fornybarkapasiteten bedre. Når fornybar kraft blir mer lønnsom styrkes insentivene for å bygge ut mer. Når man i Storbritannia så kan selge vindkraft til Norge når det blåser og kjøpe vannkraft når det er lite vind, gjør det at britene kan ha en høyere andel vindkraft enn de ellers kunne ha hatt. Det reduserer klimagassutslippene fordi fossil energi fortrenges.

Flere effekter

Men det er ikke bare eksporten fra Norge som har en innvirkning på utslipp. Også import av vindkraft vil kunne redusere CO2-utslippene, ifølge Bolkesjø. Flere steder kan det for eksempel være overproduksjon når det er mye vind, og da faller også lønnsomheten i fornybar energi.

Med kabler vil Norge kunne importere den innestengte vindkraften, øke lønnsomheten og dermed fortrenge fossile kilder.

– Og så kan vannkraften lagres i magasiner i Norge og brukes til å erstatte fossilt et annet sted. Og på systemnivå er det lettere å fase inn mer variabel fornybar kraft hvis man har muligheten til å importere og eksportere, sier Bolkesjø.

Et annet element som raskt kan bli virkelighet er den relativt raske utbyggingen av vindkraft i Storbritannia. Når det blir mye variabel kapasitet vil prisene bli enda lavere og gå ut over lønnsomheten i vindkraften. Dette refereres til som kannibaliseringseffekten.

– Utenlandskabler vil dempe den effekten. Da øker lønnsomheten til fornybar energi, da bygges det mer og da presses fossile kilder ut, sier Bolkesjø.

– Men betyr dette at enda flere kabler vil redusere klimagassutslippene ytterligere?

– Ja, våre resultater tyder på at en god del mer kabelutbygging i Nord-Europa vil være både lønnsomt og forsere fornybart, som igjen vil fortrenge fossil kraft, sier han.

(Foto: Energi Norge)