Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

Mai 2019

Fordelen med utenlandskabler

Utenlandskabler kobler kraftsystemer mellom land på samme i likhet med vei, fiberkabler og annen infrastruktur. Vi tar for oss forskjellene på de tre kraftsystemene vannkraft, termisk og fornybart dominerte kraftsystem, og hvorfor det er en stor fordel å koble disse sammen.

NorthConnect kobler vindkraft og vannkraft

Omleggingen til et fornybart energisystem gjør at kraftproduksjonen blir mer avhengig av vær og vind på tvers av landegrenser. Norge er i en særstilling og kan øke sin verdi av vannkraft ved å balansere ut store deler av vindkraftproduksjonen i Skottland

Kraft nok til alle

Industrien vil ha så mye vindkraft som mulig, kunne vi lese i en artikkel i DN 26.april. Industrien sikrer seg dermed store og langsiktige vindkraftkontrakter til konkurransedyktige betingelser - uavhengig av fremtidige kabelforbindelser.