Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Kraft nok til alle

Industrien vil ha så mye vindkraft som mulig, kunne vi lese i en artikkel i DN 26.april. Industrien sikrer seg dermed store og langsiktige vindkraftkontrakter til konkurransedyktige betingelser - uavhengig av fremtidige kabelforbindelser.

Publisert 02.05.2019

Industri, klima og fornybar energi hører sammen

– Jo mer vindkraft vi får inn i systemet, dess bedre vil det være for industrien, sier Ole Børge Yttredal, direktør i Norsk Industri, til DN.

Og vindkraft trenger langsiktige kraftavtaler som sikkerhet for de investeringene som må til. Til gjengjeld kan vindkraft tilby konkurransedyktige priser rundt 30 øre/kWh i dag, og enda lavere kostnader på sikt. Det er allerede gitt konsesjon til 50 TWh vindkraft i Norge og Sverige til sammen, mens det søkes om ytterligere 50 TWh. Kraftbehovet i kraftintensiv industri er 35 TWh. Det er med andre ord nok kraft til både ny industri og krafteksport og liten grunn til å bekymre seg for kraftkrevende industri.

Industrien har vindkraftavtaler de neste 30 årene

Kraftkrevende industri kan nå kjøpe vindkraft for de neste 30 årene til konkurransedyktige priser rundt 30 øre/kWh i dag, og enda lavere kostnader på sikt. Alcoa har allerede kjøpt vindkraften fra Kvitfjell, Guleslettene og Øyfjell. Hydro kjøper vindkraften fra Tonstad, Fosen og en rekke prosjekter i Sverige, og i februar kunne vi lese at selskapet har sikret seg fornybar kraft frem til 2050. Mange andre industriselskaper gjør det samme.

Under er en oversikt over langsiktige vindkraftavtaler som er inngått de siste 10 årene. Klikk på grafen for mer info.

Klimapolitikk kan tilrettelegge for både industri og eksport

I februar kunne vi lese hvordan Marius Holm i miljøstiftelsen Zero og Stein Lier-Hansen i interesseorganisasjonen Norsk Industri argumenterte for at politikken kan ivareta både industri og klima.  

-For industriens del sikrer deltakelsen i det europeiske kvotesystemet forutsigbarhet i klimapolitikken, mens kraftutveksling med utlandet sammen med ny kraftutbygging sikrer forsyning, skrev Marius Holm og Stein Lier-Hansen. Klimasamarbeid og et effektivt energimarked ble trukket frem som viktige tiltak for omstillingen fra fossil til fornybar. Tiltak som dette har blant annet ført til at Skottland kunne fase ut kullkraft i 2016 og nå er på vei til et 100% fornybart kraftsystem.  

En investering i arvesølvet vårt

Både langsiktige avtaler med kraftkrevende industri og krafteksport er en investering i fornybarnæringen vår. Tiltak som NorthConnect er med å støtte opp under dette, og pusser arvesølvet vårt for å gi både Norge og Europa ren kraft nå og i fremtiden.