Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

Mars 2020

«Samarbeid mellom land og bygging av kraftkabler bidrar til at Europa klarer overgangen fra fossil til fornybar kraft raskere og rimeligere.»

-Skal vi begrense den globale oppvarmingen, så må redusere utslippene fra fossil energi. Det må vi helst gjøre raskt, sier professor Torjus Bolkesjø, en av Norges fremste forskere på utvikling av fornybare kraftmarkeder. Ifølge Bolkesjø er kraftkabler mellom land et viktig tiltak for at Europa skal klare å utvikle et klimavennlig kraftsystem fort nok.

Februar 2020

Lavere strømpris, også med NorthConnect

Politikerne kan si nei til et lønnsomt klimatiltak fordi de frykter høyere strømpriser. Men både ledende analysemiljøer og kraftbørsen viser at norske strømpriser vil bli betydelig lavere framover.

Ja til lønnsomme klimaløsninger

"Skal verden lykkes med å nå de ambisiøse klimamålene i Parisavtalen bør vi ikke si nei til lønnsomme klimaløsninger", skriver Julie Wedege, ansvarlig for politikk, eierskap og klima i Statkraft, i Nationen 11.februar.

Longhaven Bay

Det finnes alltid en unnskyldning

"Selv de enkleste klimatiltak lar seg stoppe i Norge, bare noen roper høyt nok," skriver Andreas Slettholm, kommentator i Aftenposten 7.februar.

Krøll med kabel, krøll for klima

"Klimaet er kjempeviktig. Men ikke så viktig som strømprisen. Hilsen Arbeiderpartiet", skriver Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv 07.februar.

— Slik er klimaregnskapet

NorthConnect bidrar til å redusere CO2-utslippene med to millioner tonn i året. Det tilsvarer like mye som det årlige utslippet fra én million personbiler. Klaus Vogstad i NorthConnect forklarer hvordan klimaeffekten er beregnet.