Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Slik er klimaregnskapet for NorthConnectPublisert 17.02.2020
av Klaus Vogstad, Kraftmarkedsekspert

NorthConnect reduserer CO2-utslippene med om lag to millioner tonn i året. Det tilsvarer like mye som det årlige utslippet fra én million personbiler. Slik er klimaregnskapet.

De siste ukene har NorthConnect fått spørsmål om hvordan klimaeffekten av kraftkabelen er beregnet. Det er et betimelig spørsmål, siden nettopp klimaeffekten er et viktig argument for hvorfor vi mener utvekslingskabelen bør bygges.

Å beregne klimaeffekten av kraftutveksling er komplisert, med mange og variable faktorer. I tillegg pågår det en storstilet utbygging av fornybar kraft i hele Europa som bidrar til at etablerte sammenhenger må ses på med nye briller. Flere analysemiljøer har gjennomført modellsimuleringer av NorthConnect og andre kabler for kraftutveksling. Ingen enkeltanalyse dekker alle aspekter, men i sum viser de et helhetlig bilde av hvordan kraftutveksling bidrar til betydelige utslippsreduksjoner.

Klaus Vogstad skriver i EnerWe om NorthConnects klimaregnskap
Klaus Vogstad skriver i EnerWe om NorthConnects klimaregnskap

Skotsk vindkraft blåser bort

Skottland har de siste årene bygd ut mye vindkraft, som eksporteres til Storbritannia. Når det blåser mye i Skottland, klarer ikke strømnettet i Storbritannia å håndtere all denne kraften. Skotske vindkraftprodusenter får i stedet betalt for å slå av kraftproduksjonen, fordi nettet ikke har kapasitet til å håndtere all kraften som produseres. Dette er overskuddskraft som bokstavelig talt blåser vekk.

Når det er vindstille i Skottland, trenger britene balansekraft og i dag må de derfor produksjonen fra gasskraftverkene. Når NorthConnect bygges, vil britene i stedet få tilgang til fornybar vannkraft fra Norge, som erstatter gasskraften.

Vannkraft erstatter gass

Når NorthConnect bygges, vil vi eksportere når prisene i Storbritannia er høyere enn i Norge. Norsk vannkraft erstatter gasskraft, og reduserer utslippene med 0.53 millioner tonn CO2 per TWh. NorthConnect kan utveksle ca 10 TWh. Dersom Norge de første årene eksporterer 80 prosent av tiden, vil vi få en utslippsreduksjon på om lag 4 millioner tonn CO2.

Kraften vil imidlertid gå begge veier – også fra Skottland til Norge. Det blåser mye i Skottland, og nettet har ikke kapasitet til å frakte all den kraften sørover til England. I 2019 måtte skotske vindkraftprodusenter stenge ned 2 TWh vindkraft fordi det ikke var kapasitet i nettet. Denne kraften kan NorthConnect importere til Norge for en billig penge og lagre i våre magasiner for senere eksport.

På et senere tidspunkt vil denne kraften bli eksportert ut av Norge og erstatte gasskraft et annet sted. Med samme utregning som ovenfor, vil det gi ytterligere utslippsbesparelser på om lag én million tonn CO2. Det betyr at vi totalt sett er oppe i 5 millioner tonn utslippsreduksjoner.

Skottland planlegger å bygge ut enda mer vindkraft i årene som kommer. Derfor vil Norge, via NorthConnect, gradvis importere mer kraft fra Skottland.

Tyskland lavere marginale utslipp enn Storbritannia

Regnestykket er imidlertid litt mer komplisert.

Som NVE har påpekt vil eksporten gjennom NorthConnect til en viss grad gå på bekostning av eksport til Tyskland. Det er imidlertid ikke slik som Motvind hevder, at utslippsfaktoren i Tyskland er dobbelt så høy som i Storbritannia. Motvind henviser til gjennomsnittstall for CO2-utslipp, mens det er marginale utslipp som er relevant. Gjennomsnittlig produksjonsmiks inkluderer total kraftproduksjon – som i Storbritannia består av kjernekraft, vind, sol og gasskraft. Denne kraftmiksen har et gjennomsnittlig utslipp på 0.25 millioner tonn CO2/TWh. Men det er først og fremst gasskraft som er marginal produksjon og som vår vannkrafteksport vil erstatte. Marginal utslippsintensitet i Storbritannia er derfor 0.53 millioner tonn CO2/TWh, og det er dette tallet vi må bruke når vi vurderer klimagevinsten ved kraftutveksling til Storbritannia.

Til tross for mye kull, har Tyskland faktisk lavere marginale utslipp fra kraftproduksjon – 0.45 millioner tonn CO2/TWh. Det skyldes at det tyske kraftmarkedet er godt forbundet med naboland i nord som har billig og fleksibel kraftproduksjon, og som bidrar mye med marginal produksjon. Hvordan vet man dette? Det danske selskapet Tomorrow har utviklet tjenesten ElectricityMap.org, som gjør det mulig for forbrukere å spore utslippene for elektrisitetsforbruk. De tallene jeg henviser til, stammer fra ElectricityMap’s timesdata for 2019.

Det er riktig at NorthConnect delvis vil redusere eksporten og øke import på øvrige kabler. Gitt at eksporten til Tyskland årlig reduseres med 4.8 TWh og importen øker med 1.8 TWh, slik NVE anslår, gir det i underkant av 3 millioner tonn CO2 utslipp. Dette må vi må trekke fra våre 5 millioner tonn CO2. Netto sitter vi igjen med at NorthConnect bidrar med en utslippsreduksjon på drøye 2 millioner tonn CO2.

Så vet vi at NVEs anslag er konservative, for de tar ikke høyde for at NorthConnect vil føre til økt utbygging av fornybar energi. Det betyr at vi «fyller på» med mer vind og vann, slik at eksporten til Storbritannia ikke går på bekostning av eksport til kontinentet, men reduserer utslipp både i Storbritannia og Tyskland. Derfor er NorthConnect et lønnsomt klimatiltak.