Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

Desember 2018

Viddalsdammen

Klimarisikoutvalget anbefaler utenlandskabler

Klimaendringene fører til at vannkraftens fleksibilitet blir mer verdt. Forutsetningen for verdiøkningen er at Norge legger til rette for økt utvekslingskapasitet med europeiske land.

November 2018

Oluf Ulseth mener Norge har alt å vinne på krafthandel.

Alt å vinne på krafthandel

De globale klimamålene kan nås dersom alle land bidrar. Handel med kraft avgjørende for å lykkes, skriver Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, i en kronikk først publisert i Dagens Næringsliv.

Kyyre Nordhagen mener en omlegging av kraftmarkedene er viktig for klima og verdiskapning

Viktig for klima og verdiskapning

Akkurat nå skjer det en stor omlegging av kraftmarkedene. Klimautfordringene og teknologisk utvikling har ført til en enorm utbygging av fornybar kraft. Det er ikke bare klimavennlig å bygge ut fornybar energi. Det er også lønnsomt. Og dette er NorthConnect et svar på.

Statnett mener byggingen av NorthConnect-kabelen må utsettes til man har fått mer driftserfaring fra andre kraftforbindelser. Dette blir feil, mener NorthConnect.

NorthConnect og nordisk systemdrift

Statnett mener byggingen av NorthConnect-kabelen må utsettes til man har fått mer driftserfaring fra andre kraftforbindelser. Dette blir feil, mener NorthConnect.

Sps motstand mot klimapolitikk som virker

Hverken forbrukere eller industri blir tapere på at noe av kraftoverskuddet selges til Skottland. Men klimaet har mye å tape på at proteksjonistisk retorikk blir styrende for energipolitikken.

September 2018

Mai 2018

Community Open Days

Public views on infrastructure of strategic power cable sought ahead of latest planning and marine licence applications for NorthConnect.

April 2018

Januar 2018