Hopp til hovedinnhold
Artikkel

«Samarbeid mellom land og bygging av kraftkabler bidrar til at Europa klarer overgangen fra fossil til fornybar kraft raskere og rimeligere.»

-Skal vi begrense den globale oppvarmingen, så må redusere utslippene fra fossil energi. Det må vi helst gjøre raskt, sier professor Torjus Bolkesjø, en av Norges fremste forskere på utvikling av fornybare kraftmarkeder. Ifølge Bolkesjø er kraftkabler mellom land et viktig tiltak for at Europa skal klare å utvikle et klimavennlig kraftsystem fort nok.

Publisert 01.03.2020
av Lars Nermoen, Kommunikasjonsansvarlig, NorthConnect

Klimaendringene gjør at verden har dårlig tid.

-Her er klimaforskerne klare. Det haster med å fase ut fossil energi hvis vi skal når klimamålene, sier Torjus Bolkesjø, professor ved NMBU.

Bolkesjø regnes som en av Norges fremste forskere på økonomiske spørsmål knyttet til fornybar energi og kraftmarkedet. I en film produsert for NorthConnect, understreker Bolkesjø at samarbeid på tvers av landegrensene gjør det lettere for Europa å erstatte fossil kraft med fornybar kraft raskt nok.

-Vår forskning ved NMBU, blant annet gjennom det nordiske prosjektet Flex4RES, og mange andre europeiske studier viser at vi kan utvikle et klimavennlig europeisk kraftsystem både raskere og billigere hvis vi også samarbeider om løsninger og bygger kraftkabler mellom land, sier Bolkesjø.


Store klimagassutslipp

Norge og en rekke andre land har forpliktet seg til å gjennomføre en rekke klimatiltak for å unngå en global oppvarming på mer enn 1,5 grader innen 2030.

Mer variabel kraftproduksjon

Kraftkabler mellom land bidrar nettopp til mer effektiv bruk av fornybar kraft. Ifølge Bolkesjø bidrar derfor bygging av flere kraftkabler til få å ned klimagassutslippene.

-Dersom Europa skal klare overgangen fra fossil til fornybar kraft, trenger vi løsninger som kan bidra til et mer fleksibelt kraftsystem. Kraftkabler er èn av disse løsningene – og i motsetning til mange andre fleksibilitetsløsninger vil kabler ofte være lønnsomme uten støtte, sier Bolkesjø.

-Hvordan bidrar kabler med fleksibiliet?

-Jo, fordi produksjonen av fornybar energi varierer med vær og vind. Det kan derfor være et avvik mellom den produksjonen vi har i et land, og det behovet for kraft som dette landet har, forklarer han.

I filmen illustrerer Bolkesjø eksemplet med å tegne opp to land på tavla – land A og B.

- Vi kan tenke oss at vi har et land her, som vi kan kalle land A. I dette landet har vi en dag med mye vind og mye solskinn. Da får vi en situasjon med ganske høy fornybar kraftproduksjon. Så kan vi tenke oss at behovet for kraft i land A er ganske moderat denne dagen, slik at kraftkonsumet blir mye lavere enn produksjonen. Da får vi et kraftoverskudd, sier han.

«Det haster»

I land B er situasjonen motsatt denne dagen, med lite sol og lite vind.

-Når det er overskyet og vindstille, får land B moderat produksjon av fornybar kraft. Så kan vi tenke oss at dette landet denne dagen har et høyt kraftbehov, høyere enn det produserer selv, sier Bolkesjø.

Det er her kraftkabler kommer inn.

-Dersom vi bygger vi en kraftkabel mellom disse landene, vil det denne dagen være gunstig å transportere en del av den rene fornybare kraften fra land A som har overskudd, til land B som har underskudd, forklarer Bolkesjø.

- I Europa er den fornybare energien langt på vei konkurransedyktig med fossil energi, men et fornybart kraftsystem trenger fleksibilitet slik at det er balanse mellom tilgang og behov for kraft. Kraftkabler bidrar til noe av denne fleksibiliteten, understreker Bolkesjø.

Det er med andre ingen grunn til å vente med å denne prosessen, der fossil kraft fases ut og erstattes med fornybar kraft.

- Skal vi begrense den globale oppvarmingen, så må vi fase ut fossil energi, og skal vi nå togradersmålet må vi gjøre det raskt. Så må vi selvsagt ikke glemme hensyn til miljøverdier og lokalsamfunn og finne gode lokasjoner for den fornybare kraftproduksjonen i denne omstillingen, avslutter Bolkesjø.