Hopp til hovedinnhold
Artikkel

- Kraftutveksling kutter utslipp

- Norsk vannkraft bidrar til å kutte utslipp av klimagassutslipp både i Norge og internasjonalt, sier Ane Breivik.

Publisert 19.03.2020
av Lars Nermoen, Kommunikasjonsansvarlig, NorthConnect

Breivik er leder for Bergen Venstre og sitter i sentralstyret i Unge Venstre. I februar ble hun med NorthConnect på befaring til Hafslund E-COs kraftanlegg på Vamma i Indre Østfold kommune.

Vamma er Norges største elvekraftverk med en gjennomsnittlig årsproduksjon på hele 1,6 Twh, noe som tilsvarer om lag en prosent av Norges totale kraftproduksjon.

Store inntekter til fellesskapet

- Vi er utrolig heldige som har så mye vannkraft her i Norge. Vannkraften bidrar til at vi kan dekke nesten alt av strømforbruket vårt med fornybar energi, sier Breivik.

Hun er opptatt av at vannkraften bidrar med store inntekter til fellesskapet.

- Vannkraften sikrer inntekter til kommunene våre, det er inntekter vi kan bruke til å finansiere skoler, barnehager og sykehjem, det er inntekter som kan finansiere nye grønne arbeidsplasser og fremtidsrettede miljøtiltak, sier Breivik.

Klimakrisen krever internasjonalt samarbeid

Breivik har engasjert seg i debatten om NorthConnect. Hun mener Norge ikke kan si nei til klimatiltak som bidrar med årlige utslippsreduksjoner på om lag 2 millioner tonn CO2, og som samtidig vil gi store inntekter til fellesskapet.


- Kraftutveksling bidrar til å kutte utslipp av klimagasser. Vi kan eksportere ren norsk vannkraft til Skottland slik at britene slipper å skru på gasskraftverkene sine når det ikke blåser. Og så kan vi importere billig skotsk vindkraft til Norge når de har overskudd, sier Breivik.

Hun er opptatt av at klimakrisen må løses gjennom internasjonalt samarbeid.


- I en verden som opplever så store utfordringer på tvers av grenser, så nytter det ikke at hvert enkelt land jobber hver for seg. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid, dersom vi skal finne løsninger som er bærekraftige», sier Breivik.