Hopp til hovedinnhold
Artikkel

NorthConnect tar OEDs beslutning til etterretning

Publisert 25.03.2020

NorthConnect har i dag mottatt brev fra Olje- og energidepartementet. I brevet informerer departementet om at de ikke har tilstrekkelig grunnlag for å behandle konsesjonssøknadene til NorthConnect nå.

NorthConnect tar beslutningen til etterretning.


- NorthConnect er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt som ifølge NVE vil skape verdier for det norske samfunnet på over 8 milliarder kroner. Samtidig vil NorthConnect bidra til store reduksjoner i utslippene av klimagasser. Sammen med våre eiere vil vi nå vurdere hva meldingen fra departementet innebærer for prosjektet, sier kommunikasjonsansvarlig Lars Nermoen.

NorthConnect er en planlagt kraftkabel mellom Norge og Skottland. En rekke grundige analyser, blant annet fra NVE, viser at NorthConnect er et meget samfunnsøkonomisk prosjekt som vil skape store verdier for det norske samfunnet. NVE anslår den samfunnsøkonomiske gevinsten til over åtte milliarder kroner. I følge NorthConnects egne analyser vil prosjektet skape verdier for 13,4 milliarder kroner for det norske samfunnet.

NorthConnect er eid av fire offentlig eide kraftselskaper; Lyse, Hafslund E-Co, Agder Energi og Svenske Vattenfall.

Det er bred enighet blant klimaforskere om at kraftutveksling mellom land er avgjørende for at verden skal klare overgangen fra et fossilt til fornybart energimarked. NorthConnect har en stor positiv klimaeffekt, og vil årlig bidra til reduksjon av minst to millioner tonn CO2. Det tilsvarer like mye klimagassutslipp som det en million personbiler slipper ut hvert eneste år.