Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Du får lavere strømpris, også med NorthConnect

Publisert 18.02.2020
av Tommy Løvstad, Leder prosjektutvikling NorthConnect
og Lars Nermoen, Kommunikasjonsansvarlig NorthConnect

Politikerne kan si nei til et lønnsomt klimatiltak fordi de frykter høyere strømpriser. Men både ledende analysemiljøer og kraftbørsen viser at norske strømpriser vil bli betydelig lavere framover.

Diskusjonen om den planlagte kraftkabelen mellom Norge og Skottland, har i stor grad handlet om en mulig isolert prisøkning på mellom 1 og 3 øre, ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen. En av dem er forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Norge og spesielt Sverige bygger ut store mengder ny fornybar energi. NVE og svenske energimyndigheters analyser viser et kraftoverskudd på om lag 50 TWh i det norsk-svenske markedet allerede om to år. Vi snakker altså om et kraftoverskudd tilsvarende en tredjedel av dagens forbruk i Norge. Både Statkraft, Statnett og NVE er enige om at det kommer inn ny kraft raskere enn etterspørselen vokser, slik at strømprisene faller.

Kraftoverskudd
«I august 2019 publiserte de svenske energimyndighetene (Energimyndigheten, 2019) sin korttidsprognose for energiproduksjon frem til 2022. Her kommer det frem at det forventes en økning på vindkraftproduksjon med om lag 20 TWh fra 2018 til 2022, slik at totalproduksjonen i 2022 blir på 37 TWh. Dette er 12 TWh høyere enn våre anslag for 2022. Denne korttidsprognosen kom etter at våre analyser ble gjennomført, og vi har dermed ikke tatt hensyn til denne i våre fremskrivninger.» Fra NVEs Langsiktige kraftmarkedsanalyse 2019

Nedbørsmengder og temperatur påvirker også strømprisen mye i Norge. Klimaendringer vil gi mer nedbør og lavere strømpriser. I januar har vi hatt strømpriser som har vært over 40 øre lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det betyr at alle vi som frykter global oppvarming og varme vintre kan trøste oss med at i alle fall strømregninga faller. Det er en mager trøst.

Også strømforbruket påvirker strømprisen. Elektrifisering av sokkelen, nye industrianlegg, nye datasentre og større elbilpark er tiltak som er positive for det norske samfunnet og klimaet på tross av at disse enkeltvis vil kunne bidra til noe høyere strømpris. Ny kraft kommer imidlertid inn i et langt raskere tempo enn forbruksveksten. Økt forbruk vil bare dempe fallet i kraftprisen.

«De langsiktige prognosene for strømpris er at den er fallende.»

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef Statkraft til Aftenposten 17.12.2019

Industribedrifter og aktører som ønsker langsiktige avtaler, handler kraft i terminmarkedet på Kraftbørsen. Dette markedet er en viktig indikator på hvordan kraftselskaper og store forbrukere tror prisene vil utvikle seg. Prisene for å kjøpe strøm frem til 2025 ligger om lag 10 øre lavere enn gjennomsnittsprisen for de siste to årene. Markedet forventer altså en betydelig lavere strømpris framover, på tross av at det kommer nye kraftkabler til kontinentet, og på tross av elektrifiseringen av samfunnet.

Da står vi igjen med to gode grunner til at NorthConnect bør bygges:

Med nye ambisiøse klimamål burde det ikke være tvil om at Norge i alle fall må gjennomføre de lønnsomme klimatiltakene som virkelig monner.