Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Inviterer Statnett til å overta NorthConnect

Lyse-sjef Eimund Nygaard, som representerer NorthConnects eiere, inviterer Statnett til å overta kraftkabelprosjektet så raskt som mulig.

Publisert 29.03.2019

Foto: Lyse/Lise Bjelland

Klikk her for å lese hele intervjuet med Lyse-sjefen i Montel.

– Myndighetene har krevd, og det er en politisk avtale [på Stortinget om] at Statnett skal være eier av utenlandskabelen på norsk side. Det vil vi selvfølgelig forholde oss til, og det betyr at vi inviterer Statnett inn. Enten som eier allerede nå, eller om at Statnett vil at vi skal utvikle prosjektet videre, og vi får en avtale om at de kommer inn på et senere tidspunkt. Vi vil i alle fall forholde oss til det politiske forliket som er inngått, og ønsker at Statnett overtar på norsk side, jo før jo heller, sier Eimund Nygaard til Montel i forbindelse med Energi Norges Vinterkonferanse i Malmö fredag.

Søknad hos NVE

NorthConnect har søkt om å få bygge en kraftforbindelse mellom Norge og Skottland. Søknaden er nå til behandling hos NVE som skal gi sin vurdering til Olje- og Energidepartementet.

Fra før finnes det finnes flere kraftforbindelser mellom Norge og andre europeiske land, men disse er eid av Statnett. NorthConnect, derimot, er eid av fire offentlige kraftselskap. Lyse, Agder Energi, E-Co og Vattenfall. Dette eierskapet har skapt debatt, der flere har tatt til orde for at Statnett bør eie alle kraftkabler mellom Norge og andre land.

Viktigst at utenlandskabelen blir bygd

I forbindelse med behandlingen av EUs energibyrå Acer i vår, ble det inngått en tverrpolitiske avtale om at Statnett skal eie alle fremtidige kraftforbindelser til utlandet. Dette er bakgrunnen for at Lyse-sjefen nå inviterer Statnett inn på eiersiden i NorthConnect.

– Det viktigste for oss er at kabelen blir bygd, ikke at vi skal eie den. Da mener vi at det vil spare departementet også for mye arbeid, hvis det likevel er Statnett som skal bli eier, sier Nygaard til Montel.