Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Ja til lønnsomme klimaløsninger

"Skal verden lykkes med å nå de ambisiøse klimamålene i Parisavtalen bør vi ikke si nei til lønnsomme klimaløsninger", skriver Julie Wedege, ansvarlig for politikk, eierskap og klima i Statkraft, i Nationen 11.februar.

Publisert 12.02.2020
av Julie Wedege, Ansvarlig for politikk, eierskap og klima i Statkraft

Artikkelen ble først publisert på Nationens nettsider 11.februar. Trykk her for å lese artikkelen på Nationen.no.

Over hele verden er energimarkedene i rask endring. Fallende kostnader har gjort fornybar energi konkurransedyktig i stadig flere markeder. Europa har ledet denne utviklingen, drevet frem av utålmodige velgere og politikere som ønsker å unngå kraftigere skogbranner og flere hetebølger.

Og ingen steder i Europa har det gått raskere de siste årene enn i Storbritannia. I Skottland er det satt mål om at 50 prosent av all energi skal være fornybar i 2030 og at den skal være tilnærmet fossilfri innen 2050. Det er dette kraftsystemet en kabel til Skottland kan koble oss til og bidra til å realisere.

Dagens energipolitiske beslutninger må være tilpasset behovene samfunnet vil ha i fremtiden. Dette gjelder også spørsmålet om kraftutveksling og NorthConnect, kabelen mellom Norge og Skottland som nå er på høring. NorthConnect bør som alle andre utvekslingskabler mellom Norge og utlandet vurderes ut fra om de er bra for Norge – for norsk verdiskaping og for forsyningssikkerheten.

Det fremgår klart av NVEs faglige vurdering at NorthConnect vil bidra betydelig til norsk verdiskaping. Både skattesystemet og den høye andelen offentlig eierskap i norsk vannkraft gjør at mesteparten av verdiskapingen tilfaller fellesskapet.

Klima har imidlertid ikke vært en del av NVEs vurdering, men NorthConnect selv vurderer at kabelen vil bidra til å kutte 2 millioner tonn CO2. Dette er et signifikant bidrag til utslippskutt - og gjør NorthConnect til et sjeldent lønnsomt klimatiltak.

De dagene det blåser mye i Skottland kan vi kjøpe billig skotsk vindkraft. Og de dagene det er vindstille kan vi eksportere vannkraft til en høy pris. For Norge gir det økte inntekter - til staten, fylker og kommuner. Det gir penger til veier, eldreomsorg og skole. For Skottland gir det en raskere energiomstilling.

I 2018 gjennomførte Bloomberg New Energy Finance og konsulentselskapet Eaton på oppdrag fra Statkraft en studie om hvordan man kunne få en høy andel fornybar energi i det britiske kraftsystemet. Analysen viste at Storbritannia med sine høye klimaambisjoner vil ha en sterk innfasing av fornybar energi. Frem mot 2040 vil Storbritannia stadig oftere ha dager og uker hvor samlet fornybar kraftproduksjon overstiger etterspørselen. Samtidig vil man i lange perioder med lav fornybarproduksjon ha behov for fossile energi for å møte etterspørselen.

I studien så Bloomberg på hvilke konsekvenser de tre kablene NorthConnect, North Sea Interconnector (kabelen under bygging mellom Norge og England) og Viking Link (planlagt mellom Storbritannia og Danmark) ville ha på blant annet klimagassutslipp fra Storbritannia. Resultatet var at de samlede utslippene fra kraftsektoren i Storbritannia ville reduseres med ytterligere 25 prosent. Dette skyldes at Storbritannia kunne øke sin andel fornybar energi og samtidig fase ut kostbare kraftverk basert på fossil energi.

Studien handler ikke om NorthConnect spesielt eller mellomlandsforbindelser generelt. Beslutninger om utvekslingskabler bør i hovedsak handle om hva som er bra for norsk økonomi og kraftsystem. Men den viser at utvekslingskabler er en nødvendig del av et lavutslippssamfunn. Statkrafts eget lavutslippsscenario viser at en 1,5 graders verden vil trenge en 27 prosent økning i overføringskapasiteten mellom land i Europa i forhold til en 2 graders verden.

Europa er midt i en historisk omstilling av energisektoren. I 2018 var 32 prosent av Europas kraftproduksjon fornybar, en økning på nesten 20 prosentpoeng på 20 år. I et fornybart og væravhengig energisystem må landene sørge for at de har sikker strømforsyning også når det er lite vind og sol.

Dersom hvert land skal gjennomføre en grønn omstilling uten kraftutveksling, vil det kreve at de enten bygger nok kraftverk eller batterier til å alltid ha sikker forsyning. Dette er uforholdsmessig kostbart og kan også ta lang tid. Begge deler kan føre til at Europa ikke når klimamålene.

Når Europa ønsker å bli det første karbonnøytrale kontinentet vil kraftutveksling være sentralt for å få det til.

(Foto: Jason Baxter / Mostphotos)