Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Klimakrise og norske strømprisen

Klimakrisen er vår tids største utfordring. NorthConnect kan kutte 2 millioner tonn CO2-utslipp årlig, og er et av de mest effektive klimatiltakene norske politikere kan vedta. Likevel preges debatten av norske strømpriser.

Publisert 17.12.2019
av Lars Nermoen, Kommunikasjonsansvarlig i NorthConnect

Klimakrisen er vår tids største utfordring. NorthConnect kan kutte 2 millioner tonn CO2-utslipp årlig, og er et av de mest effektive klimatiltakene norske politikere kan vedta. Likevel preges debatten av norske strømpriser.

NVE offentliggjorde tirsdag 10.desember sine vurderinger av NorthConnect, den planlagte utvekslingskabelen mellom Norge og Skottland. Et forhold NVE ikke har sett på er hvor stor klimaeffekt North-Connect vil ha. Våre beregninger viser at NorthConnect vil bidra til CO2-kutt tilsvarende utslippene fra en million personbiler årlig. NorthConnect er med andre ord et av de mest klimaeffektive tiltakene som norske politikere kan vedta.

NVEs vurdering av NorthConnect viser at utvekslingskabelen vil gi samfunnsøkonomisk gevinst på hele 8,5 milliarder kroner til Norge. Isolert sett vil den ifølge NVE føre til en økning av kraftprisen med 1 til 3 øre. Det betyr mellom 13 og 40 kroner i måneden for en vanlig husholdning.

Norge og Sverige går mot et stort kraftoverskudd på grunn av omfattende utbygging av fornybar energi, og den nordiske kraftbørsen viser nå at strømprisen vil være om lag 10 øre lavere i 2025 enn den er i dag.

Samlet sett vil strømprisen for norske husholdninger etter all sannsynlighet bli lavere i årene fremover enn de er i dag, også med NorthConnect i drift.

Det er med andre ord liten grunn for vanlige forbrukere å bekymre seg over økte strømpriser i Norge. Heller ikke kraftkrevende industri trenger å bekymre seg. Kraftkrevende industri har inngått langsiktige kraftkontrakter på opp mot 30 år, og er derfor i liten grad påvirket av kortsiktige svingninger i kraftmarkedet.

Kraftforedlende virksomheter i Norge har i dag avtaler for sitt kraftforbruk i lang tid fremover. Stadig mer av dette er vindkraft til konkurransedyktige priser.

Innlegget sto først på trykk i VG 17.desember.