Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Lavere strømpris, også med NorthConnect

Politikerne kan si nei til et lønnsomt klimatiltak fordi de frykter høyere strømpriser. Men både ledende analysemiljøer og kraftbørsen viser at norske strømpriser vil bli betydelig lavere framover.

Publisert 13.02.2020
av Lars Nermoen, Kommunikasjonsansvarlig i NorthConnect
og Tommy Løvstad, Leder prosjektutvikling i NorthConnect

Diskusjonen om den planlagte kraftkabelen mellom Norge og Skottland, har i stor grad handlet om en mulig isolert prisøkning på mellom 1 og 3 øre, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen. En av dem er forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Norge, og spesielt Sverige, bygger ut store mengder ny fornybar energi. NVE og svenske energimyndigheters analyser viser et kraftoverskudd på om lag 50 TWh i det norsk-svenske markedet allerede om to år. Vi snakker altså om et kraftoverskudd tilsvarende en tredjedel av dagens forbruk i Norge.

Både Statkraft, Statnett og NVE er enige om at det kommer inn ny kraft raskere enn etterspørselen vokser

Nedbørsmengder og temperatur påvirker også strømprisen mye i Norge. Klimaendringer vil gi mer nedbør og lavere strømpriser. I januar har vi hatt strømpriser som har vært over 40 øre lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det betyr at alle vi som frykter global oppvarming og varme vintrer kan trøste oss med at i alle fall strømregninga faller. Det er en mager trøst.

Også strømforbruket påvirker strømprisen. Elektrifisering av sokkelen, nye industrianlegg, nye datasentre og større elbilpark er tiltak som er positive for det norske samfunnet og klimaet på tross av at disse enkeltvis vil kunne bidra til noe høyere strømpris. Ny kraft kommer imidlertid inn i et langt raskere tempo enn forbruksveksten. Økt forbruk vil bare dempe fallet i kraftprisen.

Industribedrifter og aktører som ønsker langsiktige avtaler, handler kraft i terminmarkedet på Kraftbørsen. Dette markedet er en viktig indikator på hvordan kraftselskaper og store forbrukere tror prisene vil utvikle seg.

Prisene for å kjøpe strøm fram til 2025 ligger om lag 10 øre lavere enn gjennomsnittsprisen for de siste to åra. Markedet forventer altså en betydelig lavere strømpris framover, på tross av at det kommer nye kraftkabler til kontinentet, og på tross av elektrifiseringen av samfunnet.

Da står vi igjen med to gode grunner til at NorthConnect bør bygges:

1. NorthConnect er et klimatiltak som årlig vil redusere utslippene av CO2 med om lag 2 millioner tonn, like mye som de samlede utslippene fra en million personbiler.

2. NorthConnect er samfunnsøkonomisk lønnsomt. NVE har beregnet at Norge vil tjene 8,5 milliarder kroner på at kabelen blir bygget. Om lag 90 prosent av kraftverkene i Norge er eid av kommunene, så inntektene fra kraftkabelen vil komme fellesskapet til gode.

Med nye ambisiøse klimamål burde det ikke være tvil om at Norge i alle fall må gjennomføre de lønnsomme klimatiltakene som virkelig monner.

(Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)