Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Mer britisk vindkraft gir økt lønnsomhet for NorthConnect

Den planlagte kraftkabelen mellom Norge og Skottland er mer lønnsom enn tidligere antatt. Det kommer frem av NorthConnects høringssvar til Olje- og energidepartementet.

Publisert 11.03.2020
av Lars Nermoen, Kommunikasjonsansvarlig, NorthConnect

I forbindelse med høringsprosessen har NorthConnect innhentet oppdatere analyser fra Thema. Resultatet viser at NorthConnect vil skape en samfunnsøkonomisk gevinst på 13,4 milliarder kroner over prosjektets levetid. Det er om lag fem milliarder kroner mer enn beregningene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Våre oppdaterte analyser viser at Storbritannia vil bygge ut mye mer vind og mindre kjernekraft enn tidligere antatt. En større andel uregulerbar fornybar energi gir høyere handelsinntekter og mer kraftimport til Norge, sier Tommy Løvstad, leder for prosjektutvikling i NorthConnect.

Økt kraftutveksling med Storbritannia vil bidra til betydelige klimakutt, og vil styrke norsk samfunnsøkonomi ved at en naturressurs, lagret vann, får høyere verdi. NorthConnect, som er eid av flere offentlig eide kraftselskap, vil skape store verdier for det norske samfunnet i form av skatter, avgifter og utbytte.

Lavere kraftpriser, også med NorthConnect

I høringssvaret har NorthConnect lagt vekt på at vi i løpet av få år vil se et stort kraftoverskudd i det norsk-svenske kraftmarkedet. Det store kraftoverskuddet vil bidra til å presse prisene betydelig ned, selv med mer utvekslingskapasitet.

- I fremtidsmarkedet på kraftbørsen kan man nå handle kraft frem til 2030 til priser som ligger om lag ti øre lavere enn gjennomsnittsprisen for de siste årene, sier Løvstad.

Også i Storbritannia bygges det ut store mengder vindkraft, spesielt til havs. Produksjonen av vindkraft i Storbritannia vil øke betydelig, slik at Norge i mye større grad kan importere billig strøm når det er overskudd av vind, og eksportere til høye priser når det er mangel på strøm i våre naboland.

Norge har om lag halvparten av magasinkapasiteten for vannkraft i Europa.

- Vannmagasinene gir Norge et unikt konkurransefortrinn som vi må ta vare på og utvikle, men det forutsetter økt utvekslingskapasitet, sier Løvstad.

Tidsvinduet lukkes

NorthConnect fremhever at kraftkabler er strategisk viktig infrastruktur, som bidrar til å øke verdien av norsk vannkraft. I høringssvaret advarer NorthConnect om at Norge kan gå glipp av store verdier dersom man venter for lenge med å gi konsesjon.

- Storbritannia har svært ambisiøse klimamål, og har det travelt med å finne løsninger som gir dem sikker, fleksibel og fornybar kraftforsyning. Dersom vi venter for lenge vil de bli tvunget til å finne andre og mer kostbare løsninger, og Norge vil gå glipp av store inntekter, sier Løvstad.

Stor klimagevinst

NorthConnect vil bidra til å redusere utslippene av klimagasser med om lag 2 millioner tonn CO2 årlig. Det er like mye som utslippene fra en million fossildrevne personbiler.

Årsaken er at Skottland i stor grad produserer kraft fra vindturbiner og må importere gasskraft fra England på dager med lite vind. Med NorthConnect kan de i stedet importere norsk vannkraft.

Når det blåser mye i Skottland er situasjonen motsatt. Skottland har ikke nok nettkapasitet til å sende vindkraften videre til England, og skottene blir nødt til å stenge ned vindkraftproduksjonen. Dette er kraft som Norge kan importere til lave priser. I slike perioder kan norske kraftprodusenter spare vann i kraftmagasinene sine. På den måten vil NorthConnect bidra til å øke verdien av norsk vannkraft, samtidig som utslippene av klimagasser går ned.

- Både Norge og EU skjerper i disse dager kravene til utslippskutt i 2030. Klimakrisen venter ikke. Ingen kan alene møte utfordringene som klimaendringen stiller oss overfor, men nasjoner, byer, politikere, det sivile samfunnet og selskaper må alle samarbeide for å oppnå resultater, sier Løvstad.

NorthConnect er en planlagt kraftforbindelse mellom Eidfjord i Norge og Peterhead i Skottland. Prosjektet er eid av fire offentlig eide kraftselskaper; Lyse, Hafslund E-Co, Agder Energi og svenske Vattenfall. Planen er at kraftkabelen skal være i drift i 2024.

Klikk her for å lese hele høringssvaret.

Kontaktpersoner:

Leder for prosjektutvikling, Tommy Løvstad, tlf: 971 77 845.

Kommunikasjonsansvarlig, Lars Nermoen, tlf: 902 40 153.