Hopp til hovedinnhold
Artikkel

NorthConnect-kabelen bør få konsesjon

"NorthConnect-kabelen bør få konsesjon", skriver Energi Norge etter at NVE overleverte sin vurdering av kabelen til Olje- og energidepartementet 10. desember.

Publisert 12.12.2019

NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland bør gis konsesjon. Det er Energi Norges konklusjon etter at NVE i dag la frem sine vurderinger av prosjektet. Kabelen vil gi Norge milliardinntekter og samtidig kutte betydelige klimagassutslipp.

Den planlagte sjøkabelen mellom Eidfjord i Hardanger og Peterhead i Skottland vil gjøre det mulig å utnytte norsk vannkraft og skotsk vindkraft på en både økonomisk og klimamessig smart måte. NVE har beregnet den samfunnsøkonomiske verdien av prosjektet til rundt 8,5 milliarder kroner. Ettersom kabelen er eid av offentlige kraftselskaper, vil gevinsten komme fellesskapet til gode.

Moderate prisvirkninger

– Prosjektet har høy samfunnsøkonomisk verdi og tilfredsstiller etter vårt syn alle kriterier for konsesjon. Kabelen vil øke verdien av norsk vannkraft og kutte store klimagassutslipp i Storbritannia. Virkningen på norske strømpriser vil være moderate og i hovedsak gi noe høyere pris på sommeren og lavere pris på vinteren. Samlet økning kan lett kompenseres ved for eksempel lavere elavgift, sier Toini Løvseth, direktør for marked og elektrifisering i Energi Norge.

Kabelen vil ifølge NVE gi en gjennomsnittlig prisøkning på 1-3 øre per kilowattime. Samlet strømpris i tredje kvartal var til sammenlikning 42,5 øre, hvorav statlige avgifter utgjør omtrent én tredjedel.

– Kabelen åpner for at Norge kan selge stabil vannkraft til en høy pris når vindforholdene på britisk side er dårlige, og importere rimelig vindkraft når britene produserer mer enn de klarer å bruke selv. Kabelen vil også gjøre det mer lønnsomt å bygge ut mer fornybar kraftproduksjon i Norden, noe som isolert sett vil bidra til lavere priser, påpeker Løvseth.

Konkurrerende kabler

Fra et systemperspektiv ser NVE ingen hindringer for å sette NorthConnect i drift i løpet av 2024. Det gir god tid til å høste erfaringer med de kablene som allerede er under bygging. Det vil heller ikke være behov for investeringer i det norske strømnettet, ut over det NorthConnect selv vil dekke.

– Nå er det viktig at søknaden blir behandlet av Olje- og energidepartementet etter vanlig prosedyre for slike prosjekter. Vi er opptatt av at samfunnsøkonomi og klimaeffekter vektlegges. Dersom prosessen drar ut i tid, risikerer vi at andre land bygger konkurrerende kabler til Storbritannia og stikker av med fortjenesten fra norsk vannkraft, sier Løvseth.

Både Danmark og Nederland planlegger å bygge kraftkabler til Storbritannia.

Kutter klimagassutslipp

Kabelen vil også være et viktig klimatiltak. Ifølge britiske myndigheter (National Grid) vil den bidra til å kutte utslipp av to millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer like mye som utslippene fra én million personbiler – altså 40 prosent av den norske privatbilparken – hvert eneste år.

– Klimaproblemene kan bare løses gjennom samarbeid over landegrensene. Utveksling av fornybar energi er et effektivt og lønnsomt tiltak, sier Løvseth.

Norge har allerede kabler til Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Russland. To nye er under bygging til Tyskland og England. Hittil i år har vi importert omtrent like mye kraft som vi har eksportert, grunnet lavere kraftproduksjon enn normalt. I normalår produserer vi mer kraft enn vi bruker i Norge.

Olje- og energidepartementet har nå sendt saken på høring med frist 10. mars 2020.

(Foto: Energi Norge)