Hopp til hovedinnhold
Artikkel

NVEs analyser viser at NorthConnect er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterte i dag analyser som viser at NorthConnect er et meget samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak.

Publisert 10.12.2019

- NorthConnect er et meget godt klimatiltak som hvert år vil redusere utslippene i Storbritannia med om lag 2 millioner tonn CO2, like mye som en million personbiler slipper ut i året. NVEs analyser viser at prosjektet også er meget samfunnsøkonomisk lønnsomt, og vil skape store verdier for det norske felleskapet, sier Tommy Løvstad, leder for prosjektutvikling i NorthConnect.

NVEs beregninger viser at NorthConnect vil gi et samfunnsøkonomisk overskudd på om lag 8,5 milliarder kroner. Ifølge NVEs analyse vil utvekslingskabelen føre til en beskjeden økning i kraftprisene i Norge, beregnet til 1-3 øre per kwh i gjennomsnitt over kabelens levetid. Økningen er størst om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, når kraftprisen i Norge i utgangspunktet er relativt lav.

NorthConnect har planlagt idriftsettelse av utvekslingskabelen i 2024. NVE mener det vil være tilstrekkelig tid til å høste erfaringer med de nye utenlandskablene (NSL og Nordlink), og fremholder i sin analyse at det ut fra et systemdriftsperspektiv er forsvarlig å tilknytte kabelen i løpet av 2024. Dette kom frem på NVEs pressekonferanse tirsdag formiddag, der de presenterte sin vurdering til Olje- og energidepartementet.

NorthConnect er en planlagt utvekslingskabel mellom Eidfjord i Hardanger og Peterhead i Skottland. Kabelen vil gjøre det mulig for Norge å importere vindkraft til lave priser når det blåser mye om vinteren og de har kraftoverskudd i Skottland. I tillegg muliggjør kabelen at Norge kan eksportere vannkraft til Skottland når de har underskudd på fornybar energi.

Skottland har de siste årene faset ut all kullkraft og har i dag bare ett gasskraftverk igjen. Samtidig har de bygget ut store mengder vindkraft, som i motsetning til norsk vannkraft ikke kan slås av og på ved behov. I dag importerer Skottland kull- og gasskraft fra England på vindstille dager. Med NorthConnect kan de i stedet importere norsk vannkraft. Dermed vil NorthConnect bidra med å fortrenge forurensende fossil kraftproduksjon i Storbritannia, og på den måten bidra til store utslippskutt

NorthConnect eies av Lyse, Agder Energi, E-CO Energi og Vattenfall. Alle selskapene er offentlig eid. Lyse, Agder Energi og E-CO Energi eies av 47 kommuner i Rogaland og Agder, samt Oslo kommune. I tillegg har den norske staten en eierandel i Agder Energi gjennom Statkraft. Vattenfall er et energiselskap eid av den svenske stat.

Her kan du lese NVEs pressemelding.