Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Undersjøisk kabel i vinden

"Vi er overbevist om at fordelene med ytterligere en kabel til Europa er større enn den potensielle nedsiden som økt kraftpris vil utgjøre. Konsekvenser for industrien bør avdempes med aktiv industripolitikk," skriver Dagsavisen om NorthConnect på lederplass.

Publisert 12.12.2019

Klikk her for å lese lederartikkelen på Dagsavisen.no.

Den grønne effekten av prosjektet er imponerende, og må tillegges stor vekt.

Norges vassdrags- og energidirektorat har regnet på den samfunnsøkonomiske nytten ved å la selskapet NorthConnect bygge ny kraftledning fra innerst i Hardangerfjorden til Skottland. Regnestykket går i pluss for fellesskapet.

Vi kan ikke se noen prinsipielle grunner til ikke å la NorthConnect få konsesjon til å legge den 650 kilometer lange kabelen.

Den økonomiske gevinsten går til selskaper i felleseie, og kabelen har en stor klimagevinst for mottakerlandet av norsk strøm. Prosjektet vil ytterligere underbygge Norges posisjon som leverandør av grønn, bærekraftig kraft.

Bak NorthConnect står de tre kommunalt eide kraftselskapene Lyse, Agder Energi og E-CO Energi. Fjerde hjul på vogna er den svenske statens Vattenfall. I alt vil 47 kommuner på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet tjene på utbyggingen. Blant de største eierne er kommunene Stavanger, Sandnes, Arendal, Kristiansand og Oslo. I tillegg har den norske staten eierinteresser i Agder Energi.

Selv om strømprisen for forbruker og industri vil gå noe opp, vil pengestrømmen ende i fellesskapets kasse. Kabelen er kontroversiell i LO, som frykter for at økte kraftpriser vil undergrave industriarbeidsplasser i Norge.

Den grønne effekten av prosjektet er imponerende, og må tillegges stor vekt. Regnestykker som klimastiftelsen Zero går god for, viser at kabelen vil bidra til å kutte to millioner tonn CO2 fordi skottene kan kutte i sin import av miljøskadelig gass- og kullkraft fra England. Det tilsvarer utslipp fra rundt en million biler per år, eller utslippene fra 40 prosent av norske privatbiler.

Vi er overbevist om at fordelene med ytterligere en kabel til Europa er større enn den potensielle nedsiden som økt kraftpris vil utgjøre. Konsekvenser for industrien bør avdempes med aktiv industripolitikk. Skal Europa evne å følge opp sine ambisiøse klimamål, og fortsette å vise verden vei, er kabelen ett av Norges viktigste bidrag.