Hopp til hovedinnhold
Artikkel

Kan få negative strømpriser - Nå slippes verdier rett i havet

Dagens kraftpriser dekker knapt nok marginalkostnaden. Produsenter tvinges til å slippe vannet rett i havet. Fortsetter det slik kan vi få negative priser også i Norge.

Publisert 17.04.2020

Klikk her for å lese artikkel på Europower Energis nettside.

– Vi ønsker jo ikke å produsere med tap, da vil vi heller slippe vannet forbi. Vi tvinges nå til å la verdiene gå på havet, sier Jørgen Gunnestad, administrerende direktør i SKS Handel, til Europower Energi 17.april.

Det er en spesiell situasjon, og prisene ser nå ut til å holde seg lave i lang tid fremover. Det gjør at det ikke er noen spesiell hensikt i å spare på vannet for kraftprodusentene heller.

– Nå er det så lave priser at det knapt dekker marginalkostnaden på å produsere. Vi skal jo også betale litt skatter og avgifter så er det ikke noe igjen til å kompensere for slitasje. Vi regner på det for vi ønsker jo ikke å produsere med tap, da vil vi heller slippe vannet forbi, sier Gunnestad.

Ikke bare å slippe på havet

– Er dere kommet til det nivået nå, at dere vil gjøre det?

– Ja, vi er på det nivået at det kunne vært aktuelt. Det avhenger likevel litt av hvordan blant annet vannveier ser ut. Vinterstid er det ikke bare å slippe vannet forbi mange steder. Det skyldes blant annet at det kan være elveløp som er frosset igjen eller at vannet kan bli ledet til steder det absolutt ikke bør «stikke av». Det er en god del slik hensyn å ta også, forklarer Gunnestad.

Det betyr at kraftprodusentene i enkelte tilfeller må produsere selv om det faktisk koster mer enn hva de tjener på produksjonen. Dette vil de selvsagt unngå i størst mulig grad.

Også på Vestlandet vurderer de lønnsomheten i produksjonen. Foreløpig har likevel Sognekraft klart å produsere uten tap og uten å slippe vann «på havet».

– Vi spekulerer ikke i å slippe vann forbi turbinene enda. Da må det i så fall være negative priser eller priser som ikke dekker marginalkostnaden. Vi kjører det som tilsvarer tilsiget i dag og fortsatt er det ikke slik at marginalkostnaden overgår inntektene, forteller produksjonsdirektør i Sognekraft, Jacob Hornnes, til Europower Energi.

Han forklarer at de foreløpig er i en situasjon der de vil tape mer på å stenge ned enn å produsere.

–Ingen har bruk for kraften vår

Men snøen i høyfjellet, spesielt i nord, vil by på utfordringer fremover både når det gjelder pris og når det gjelder risiko for skadeflom.

– Når vi kommer lenger frem og snøen begynner å forsvinne selv her i Nord-Norge, så er det klart at vi ikke vil produsere med tap. Går prisen langt nok ned, og den er jo der nå, så er det like greit å sende vannet på havet, for da er det ingen som har bruk for kraften vår. Det er jo et tankekors med tanke på den diskusjonen som man har angående utenlandskabler. Det er mange som mener vi ikke trenger kabler, men jeg vil også tro at en del av dem vil reagere når vi begynner å slippe vann på havet. For det er jo verdifullt, påpeker Gunnestad.

Tvinges til å la verdiene gå på havet

Mandag var det ekstremt lave priser i hele Norden og negative priser i Europa. Og da var det også svært lav produksjon til tross for smekkfulle magasin.

– Det er jo ikke fordi vi ikke vil produsere, men det er ingen til å ta imot kraften vår. For miljøet og verdensøkonomien hadde det vært en fordel å kunne sende kraften til et sted der det var behov for den. Det er jo harmelig å sende denne edle varen vår rett til havs. Det er det som skjer. Vi produserer minst mulig, absolutt bare det vi må, påpeker Gunnestad.

Han tenker da i første rekke på NorthConnect-kabelen som nå ser ut til å bli skrinlagt. Med den på plass kunne kraften ha blitt sendt til England der prisene er betydelig høyere.

– Bransjen må bli flinkere og ikke la industrien komme til hele tiden med å forklare at det blir så dyr strøm med kabler. Det er en felles verdi vi nå slipper på havet som heller ikke industrien får nytte av. Det går til spille. Det er vondt å se og viser at vi ikke har nådd frem med budskapet. Vi blir jo bare mistenkeliggjort for at vi ønsker mest mulig betalt for strømmen, men med dagens priser forsvinner også verdier til eierne, som i første rekke er stat og kommuner. Industrien og folk flest sparer på strømregningen, men samtidig går eierne, kommunene, glipp av store inntekter. Verdiene er redusert med 70-80 prosent og det er dramatisk for mange kommuner, påpeker Gunnestad.

Kan ende med negative priser i Norge

– Foreløpig har vi ikke hatt negative priser i Norge. Kan vi få det også her?

– Det skal vel kanskje litt til, men vi kan jo få det, med den snøsituasjonen vi har. Utfordringen er når man ikke kan slippe vann forbi og prisene er så lave at det koster å produsere. Vi kan også få en situasjon utover våren der det er så mye vann at man må kjøre det gjennom kraftverket for å dempe skader i elveleiet, påpeker Gunnestad.

Samtidig ser vi at vi får negative priser i regulerkraft-markedet. Det skjedde blant annet tirsdag morgen.

– Det viser at man ikke har den fleksibiliteten at dersom det er under null så stopper vi produksjonen. Vi gjør ikke det på kort sikt og kan på en del steder heller ikke gjøre det på lang sikt. Det gjør at man også i Norge kan komme i en situasjon der vi i hvert fall i enkelttimer kan få negative priser. Det blir i hvert fall mer og mer sannsynlig, påpeker Gunnestad.

Også Hornnes i Sognekraft mener det er mulig at vi kan få negative priser i Norge, selv om det kanskje ikke er så store muligheter.

– På enkelte timer kan det vel skje i Norge også hvis det blir veldig mildt og mye vindkraft. Da kan vi frykte det. Men jeg tror ikke det blir langvarig, for da vil det ikke være lønnsomt å produsere og da er jo alternativet for vannkraftprodusentene å slippe vannet på havet, påpeker han.

Trolig en forsmak

Alle er selvsagt enige om at man nå har en svært spesiell situasjon, der kraftprodusentene står overfor utfordringer de aldri tidligere har måtte ta stilling til. Samtidig påminner Gunnestad om at dette kan være en forsmak på noe man vil se mer av fremover.

– Det er jo en veldig spesiell situasjon, men samtidig er det kanskje en forsmak på en type periode som vi vil få mer og mer av ettersom det bygges ut mer vindkraft og annen uregulerbar produksjon. Hvis man da ikke har nok av utvekslingsmuligheter, både innenlands og ut av landet, vil man med jevne mellomrom komme opp i slike situasjoner, sier Gunnestad, og viser til Danmark som i enkelte timer mandag hadde negative priser ned i 50 euro/MWh.

Vurderer situasjonen daglig

I Agder Energi vurderes kraftsituasjonen daglig. Det gjør den også i normale situasjoner, men nå følger man selvsagt ekstra godt med.

– Vi vurderer situasjonen hver eneste dag. Vi har analytikere, meteorologer, tilsigsmodeller, status på alle vassdrag og hver minste turbin. Vi gjør daglige vurdering av hva vi er best tjent med for å levere mest mulig verdi til våre eiere, forteller Anders Gaudestad, konserndirektør for kraftforvaltning i Agder Energi.

– Er det enda mer krevende nå. Gjør dere hyppigere vurderinger?

– Jeg vil nok ikke si at vi har en høyere frekvens på vurderingene, for vi anmelder hver dag neste dags ønsket produksjon og lager daglige produksjonsplaner. Men det er klart at vi legger nok mer analyse i det, fordi vi beveger oss på såpass ekstremnivå, både på lave priser, men også på relativt fulle magasiner før smelting. Vi må balansere dette på daglig sikt, men også på lengre sikt, uker, måneder og faktisk år, påpeker Gaudestad.

Han erkjenner at det er krevende med optimalisering av produksjonen nå som magasinene er så fulle som de er, smeltingen ikke har begynt, prisene er lave og etterspørselen er lav.

– Vi beveger oss i et krevende landskap hvor vi også virkelig må ta hensyn til samfunnsansvaret vårt med blant annet å håndtere risiko for flom. Det er også et ansvar vi har, påpeker han.

Hverken Agder Energi eller Statkraft vil si noe konkret om de slipper vann forbi turbinene, slik SKS forklarer, og slik også både Akershus Energi og Hafslund E-Co Vannkraft snakket om til Europower Energi før påske.

Statkraft er som vanlig forsiktige og svært generelle i sin kommentar til denne problemstillingen.

– Vår strategi er å disponere kraftverk og magasiner basert på en kombinasjon av våre vannverdier og fremtidig markedssyn. Denne strategien ligger fast, men innebærer at vi gjør løpende vurderinger av hvordan vi skal disponere kraftverkene våre. Med de store snømengdene vi ser i fjellet nå, er det spesielt viktig å være forberedt på mulige flomsituasjoner i tillegg. Det er en prioritert oppgave for oss å begrense sannsynligheten for skadeflom, skriver pressetalsmann Lars Magnus Günther i en kommentar til Europower Energi.

Ikke plass i magasinene

Da er Gunnestad mye tydeligere i sin beskrivelse av den dramatiske kraftpris-situasjonen. Han peker på at kontraktene fremover også har et nivå som ikke er så oppløftende for produsentene.

– Det vi ikke produserer nå, det renner på havet. Slik blir nok situasjonen frem til et stykke ut på høsten når man forhåpentligvis får kontroll igjen. Så selv om man ikke stopper nå og slipper vannet på havet direkte, så kommer den mengden til å forsvinne til sommeren, for det er ikke plass i magasinene til all snøen som ligger i fjellet. Dermed er prisen det det koster oss å produsere. Jeg har vært med siden 1984, men kan ikke huske å ha hatt noen tilsvarende situasjon, sier Gunnestad til Europower Energi.

– Hva hvis vi i tillegg nå får en våt forsommer og sommer. Er det kanskje et verst tenkelig scenario?

– Ja det vil det være med tanke på skader. I forhold til pris, er det gruset så langt ned som det kan komme omtrent. Vi kan ikke få lavere spot enn vi har nå dersom vi kan slippe vann på havet, forklarer han.

(Foto: Montasje, Jørgen Gunnestad i SKS og overløp ved Håen vannkraftverk, som eies av Trønderenergi.)