News

Kraftforbindelser – viktig for klima og verdiskapning

Akkurat nå skjer det en stor omlegging av kraftmarkedene. Klimautfordringene og teknologisk utvikling har ført til en enorm utbygging av fornybar kraft. Det er ikke bare klimavennlig å bygge ut fornybar energi. Det er også lønnsomt.

Kronikken er publisert i Klassekampen mandag 1. oktober 2018 og skrevet av Kyrre Nordhagen, NorthConnect.

Kronikk: - NorthConnect må realiseres nå

NorthConnect er et meget godt prosjekt for Norge og må realiseres nå! Det skriver styreleder i NorthConnect Odd Øygarden i en kommentar til intervjuet med Auke Lont i europower.com.

Marine Survey Contractor Appointed

NorthConnect appoints marine survey specialist for interconnector project. MMT has been appointed as marine survey contractor for the approximately 655km long cable corridor of the proposed NorthConnect interconnector.